EN NY START

FÖR MÄNNISKA OCH NATUR

  • 19 oktober Öppningsevenemang Lissabon - Portugal
  • 20–22 oktober High Level Conference Bryssel - Belgien
  • September–oktober Partnerevenemang runt om i Europa

EU:s gröna vecka 2020 planeras nu äga rum den 19–22 oktober, på temat natur och biologisk mångfald. I maj antogs EU:s nya strategi för biologisk mångfald 2030, och Gröna veckan sätter också fokus på hur den biologiska mångfalden kan bidra till samhället, ekonomin och återhämtningen efter pandemin genom att skapa jobb och hållbar tillväxt. Den nya strategin visar att återhämtningen ger möjlighet till en nystart och att en omvälvande förändring är möjlig. Nu har vi en chans att fundera över vårt förhållande till naturen, ändra på beteenden som driver på förlusten av biologisk mångfald och den ekologiska krisen i stort samt väga in konsekvenserna för ekonomin och samhället. Under EU:s gröna vecka diskuteras hur EU:s politik som t.ex. den europeiska gröna given kan hjälpa till att skydda och återställa naturen och ge den rum att återhämta sig och frodas.

Årets Gröna vecka är också en del av förberedelserna inför partskonferensen (COP 15) för konventionen om biologisk mångfald, som nu planeras till 2021. Där kommer världens ledare att anta en tio års handlingsplan för biologisk mångfald – en ny global överenskommelse för människor och natur.