EC Logo

Young Artists

Competition Canvas Logo
Föroreningar påverkar oss alla. Det är dock till större delen den yngre generationen som i framtiden kommer att leva med följderna av hur vi behandlar vår miljö i dag. Vi vill ge den generationen en röst för att kunna uttrycka hur de ser på miljöproblemen i den värld de lever i, både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi vill erbjuda dem en plattform där de kan föreställa sig en bättre framtida värld utan föroreningar och kunna ge ett konstnärligt uttryck för det.

Det är därför som vi inför det här årets Europeiska gröna vecka bjuder in unga konstnärer att skicka in konstnärliga bidrag på temat ”Min värld utan föroreningar”och därigenom visa hur en värld utan föroreningar skulle kunna se ut.