Young Artists

Competition Canvas Logo

Inbjudan till alla konstnärer i åldern 0-18 år:

Använd din kreativitet för att hjälpa oss att skapa en värld helt utan föroreningar!
Föroreningar påverkar oss alla. Det är dock till större delen den yngre generationen som i framtiden kommer att leva med följderna av hur vi behandlar vår miljö i dag. Vi vill ge den generationen en röst för att kunna uttrycka hur de ser på miljöproblemen i den värld de lever i, både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi vill erbjuda dem en plattform där de kan föreställa sig en bättre framtida värld utan föroreningar och kunna ge ett konstnärligt uttryck för det.

Det är därför som vi inför det här årets Europeiska gröna vecka bjuder in unga konstnärer att skicka in konstnärliga bidrag på temat ”Min värld utan föroreningar”och därigenom visa hur en värld utan föroreningar skulle kunna se ut.

Detta är DIN chans att synliggöra dina konstnärliga färdigheter på europeisk nivå och visa oss den värld du skulle vilja leva i.

REGLER OCH RIKTLINJER

Unga europeiska konstnärer i åldrarna 0-18 år, som vill dela med sig av sin vision om en värld helt utan föroreningar.

De konstnärliga bidragen ska behandla innevarande års tema för Europeiska gröna vecka som är: ”Nollförorening – för friskare människor och en sundare planet”.

Deltagarna inbjuds att skicka in en bild som illustrerar hur de föreställer sig en värld utan föroreningar, och det kan omfatta olika beståndsdelar eller fokusera på en specifik del, t.ex. luft, vatten, jord eller vardagliga konsumtionsprodukter utan föroreningar.

Bidragsgivarna väljer själva vilken konstnärlig teknik de vill använda sig av. Bidragen kan utgöras av allt från ritningar, målningar och bildkollage till fotografier och kombinationer av olika lags tekniker – vi vill att du ska låta din kreativitet flöda fritt!

Var originell! Genom ditt deltagande bekräftar du att du är den enda upphovsmannen och upphovsrättsinnehavaren till det konstverk som skickas in.

Bidragen måste skickas i digital form (JPG eller PNG) och helst i horisontellt format (rekommenderad upplösning: 1200x675 pixlar). Du kan dela med dig av ditt bidrag på Twitter, Facebook eller Instagram genom att använda hashtaggen #ZeroPollution. Glöm inte bort att tagga våra konton för Generaldirektoratet för miljö (EU Environment) i ditt inlägg så att vi kan se ditt konstmaterial och göra en uppföljning med dig

Du kan även skicka ditt bidrag till EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Vänligen se till att konstnärens förnamn och ålder omnämns i inlägget på sociala medier eller i e-postmeddelandet.

Konstnärer kan skicka in sina bidrag fram till kl. 18:00 CET den 15 maj 2021.

Inskickat bildmaterial kommer att visas under Europeiska gröna veckan 2021 på sociala medier, på evenemangets webbplats och/eller på den virtuella konferensen. Bilderna kommer dessutom att övervägas för att illustrera andra kommunikationer om nollförorening m.m från kommissionens sida.

Vi förbehåller oss rätten att överväga eller inte överväga de inlämnade bildmaterialen.
Observera att du genom att skicka in ett bidrag ger ditt otvetydiga samtycke till
tävlingsvillkoren och-bestämmelserna , till Instagram, Facebook och Twitters användarvillkor, vilket inkluderar användning av upphovsmannens personuppgifter (ålder och förnamn), och du beviljar även en obegränsad, royaltyfri och evärdlig rätt till att använda, reproducera, kommunicera, ändra och visa verken (i deras helhet eller delar) för vilket ändamål som helst utan att erhålla något arvode eller någon annan form av ersättning, och utan något ytterligare meddelande eller tillstånd.