Vad är Granskningen av miljöpolitikens genomförande?

EU:s medborgare anser att miljöskydd är av avgörande betydelse. Europeiska unionen har några av världens mest ambitiösa miljöskyddsregler och -bestämmelser. Men korrekt genomförande av dem är fortfarande en viktig orsak till oro i samhället.

I April 2019 publicerade Europeiska kommissionen en rad rapporter om läget i genomförandet av miljölagar i Europa: Granskningen av miljöpolitikens genomförande

Syftet med Granskningen av miljöpolitikens genomförande är att ge en informerad bild av var varje medlemsstat står och att identifiera deras huvudsakliga tillkortakommanden i genomförandet av EU:s miljöpolitik, och att rekommendera prioriterade korrigerande åtgärder för att stötta de medlemsstater som ligger efter i genomförandet, framför allt genom att peer-to-peer-verktyget för tekniskt stöd.

Granskningen är utformad som en pågående analys, dialog och samarbete för att förbättra genomförandet av befintlig miljöpolitik och miljölagstiftning i alla EU:s medlemsstater, med hållpunkter vartannat år då ländernas rapporter publiceras, och strukturerade dialoger med medlemsstaterna.

Ländernas rapporter ger mervärde för medborgarna och för civila organisationer i respektive land: de ger en omfattande överblick över situationen i varje land och gör det på så sätt möjligt att förklara jämföra prestation, identifiera gemensamma utmaningar och dela information om bästa praxis.

Granskningen är en rättvis informationskälla som gör det möjligt för medborgarna att verka för ett bättre genomförande av miljölagstiftningen.

EU:s medborgare anser att miljöskydd är av avgörande betydelse. Europeiska unionen har några av världens mest ambitiösa miljöskyddsregler och -bestämmelser. Men korrekt genomförande av dem är fortfarande en viktig orsak till oro i samhället.

I April 2019 publicerade Europeiska kommissionen en rad rapporter om läget i genomförandet av miljölagar i Europa: Granskningen av miljöpolitikens genomförande

Syftet med Granskningen av miljöpolitikens genomförande är att ge en informerad bild av var varje medlemsstat står och att identifiera deras huvudsakliga tillkortakommanden i genomförandet av EU:s miljöpolitik, och att rekommendera prioriterade korrigerande åtgärder för att stötta de medlemsstater som ligger efter i genomförandet, framför allt genom att peer-to-peer-verktyget för tekniskt stöd.

Granskningen är utformad som en pågående analys, dialog och samarbete för att förbättra genomförandet av befintlig miljöpolitik och miljölagstiftning i alla EU:s medlemsstater, med hållpunkter vartannat år då ländernas rapporter publiceras, och strukturerade dialoger med medlemsstaterna.

Ländernas rapporter ger mervärde för medborgarna och för civila organisationer i respektive land: de ger en omfattande överblick över situationen i varje land och gör det på så sätt möjligt att förklara jämföra prestation, identifiera gemensamma utmaningar och dela information om bästa praxis.

Granskningen är en rättvis informationskälla som gör det möjligt för medborgarna att verka för ett bättre genomförande av miljölagstiftningen.

EU:s medborgare anser att miljöskydd är av avgörande betydelse. Europeiska unionen har några av världens mest ambitiösa miljöskyddsregler och -bestämmelser. Men korrekt genomförande av dem är fortfarande en viktig orsak till oro i samhället.

I April 2019 publicerade Europeiska kommissionen en rad rapporter om läget i genomförandet av miljölagar i Europa: Granskningen av miljöpolitikens genomförande

Syftet med Granskningen av miljöpolitikens genomförande är att ge en informerad bild av var varje medlemsstat står och att identifiera deras huvudsakliga tillkortakommanden i genomförandet av EU:s miljöpolitik, och att rekommendera prioriterade korrigerande åtgärder för att stötta de medlemsstater som ligger efter i genomförandet, framför allt genom att peer-to-peer-verktyget för tekniskt stöd.

Granskningen är utformad som en pågående analys, dialog och samarbete för att förbättra genomförandet av befintlig miljöpolitik och miljölagstiftning i alla EU:s medlemsstater, med hållpunkter vartannat år då ländernas rapporter publiceras, och strukturerade dialoger med medlemsstaterna.

Ländernas rapporter ger mervärde för medborgarna och för civila organisationer i respektive land: de ger en omfattande överblick över situationen i varje land och gör det på så sätt möjligt att förklara jämföra prestation, identifiera gemensamma utmaningar och dela information om bästa praxis.

Granskningen är en rättvis informationskälla som gör det möjligt för medborgarna att verka för ett bättre genomförande av miljölagstiftningen.

Image

Vad kan du som medborgare göra?

Vad kan du som medborgare göra?

Lär dig mer om situationen i ditt land

Mer information

Vad kan du som medborgare göra?

Är det något du oroar dig över?

Ta en aktiv roll och rapportera det. Kontakta först de nationella myndigheterna, de är oftast det bästa stället att lösa ditt problem. Mer information

Du kan också klaga direkt på EU-nivå om du är säker på att EU-lagstiftningen bryts. Mer information

Kontrollera först var EU redan vidtar åtgärder, det är möjligt att ditt problem redan har tagits upp. Mer information

Vad kan du som medborgare göra?

Delta i EU:s Gröna vecka!

Många evenemang kommer att gå av stapeln runtom i Europa mellan april och juni. De kommer att ta upp olika utmaningar med att tillämpa EU:s miljölagstiftning inom olika områden, de fördelar korrekt genomförande kan medföra för både ekonomi och samhälle, och hur alla aktörer, även medborgare, kan ta egna alternativ. Dessa evenemang kommer att vara ett tillfälle att utbyta åsikter, att lära dig och att göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig. Varför inte delta i ett evenemang nära dig eller delta i #EUGreenWeek i sociala medier? Du kan också följa konferenser i Bryssel via webstreaming.