NOV ZAČETEK

ZA ČLOVEKA IN NARAVO

  • 19. oktober Otvoritvena prireditev Lizbona - Portugalska
  • 20.–22. oktober Konferenca na visoki ravni Bruselj - Belgija
  • September–oktober Partnerski dogodki po Evropi

Evropski zeleni teden 2020 na temo narave in biotske raznovrstnosti bo po novem potekal med 19. in 22. oktobrom 2020. Zeleni teden bo potem, ko je bila maja sprejeta nova strategija EU za biotsko raznovrstnost za leto 2030, poudaril prispevek biotske raznovrstnosti k družbi in gospodarstvu ter vlogo, ki jo biotska raznovrstnost z ustvarjanjem novih delovnih mest in trajnostno rastjo lahko ima pri podpori in spodbujanju okrevanja v svetu po pandemiji. Nova strategija dokazuje, da je okrevanje priložnost za nov začetek, zavedajoč se, da je preobrazbena sprememba mogoča. To je priložnost, da ponovno razmislimo o svojem odnosu z naravo, spremenimo dejavnosti, ki povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti in širšo ekološko krizo, ter pretehtamo posledice za naše gospodarstvo in družbo. Evropski zeleni teden bo preučil, kako lahko politike EU, kot je evropski zeleni dogovor, pomagajo pri zaščiti in obnovi narave, ki bo tako imela priložnost za okrevanje in razcvet.

Zeleni teden bo letos tudi mejnik na poti h Konferenci pogodbenic (COP 15) Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki je sedaj načrtovana za leto 2021 in na kateri bodo svetovni voditelji sprejeli 10-letni akcijski načrt za biotsko raznovrstnost, ki bo predstavljal nov globalni dogovor za ljudi in naravo.