Kaj je Pregled izvajanja okoljske politike?

Državljani EU menijo, da je varstvo okolja bistvenega pomena. Evropska unija ima ene izmed najbolj ambiciozno zastavljenih okoljskih pravil in politik na svetu. Toda njihovo ustrezno izvajanje še naprej povzroča precejšnjo zaskrbljenost v družbi.

Evropska komisija je aprilu 2019 objavila zbirko poročil o stanju izvajanja okoljske zakonodaje v Evropi z naslovom Pregled izvajanja okoljske politike.

Namen Pregleda izvajanja okoljske politike je zagotoviti informiran prikaz stanja posamezne države članice, odkriti njihove glavne pomanjkljivosti pri izvajanju okoljske zakonodaje EU ter priporočiti prednostne sanacijske ukrepe, hkrati pa zagotoviti podporo tistim državam članicam, ki zaostajajo pri izvrševanju, zlasti z orodjem za medsebojno strokovno izmenjavo tehnične pomoči.

Pregled izvajanja okoljske politike je zasnovan kot nenehen postopek analize, dialoga in sodelovanja za izboljšanje obstoječe okoljske politike EU in zakonodaje v vseh državah članicah, ki ga vsaki dve leti zaznamujejo izdaja poročil za posamezne države in strukturirani dialogi z državami članicami.

Poročila za posamezne države zagotavljajo dodano vrednost državljanom in organizacijam civilne družbe v posamezni državi: predstavijo celovit pregled razmer v posamezni državi ter hkrati omogočajo primerjavo uspešnosti, prepoznavo skupnih izzivov in izmenjavo najboljših praks.

Pregled izvajanja okoljske politike je verodostojen vir informacij, ki državljanom omogoča spodbujanje boljšega izvajanja okoljske zakonodaje.

Državljani EU menijo, da je varstvo okolja bistvenega pomena. Evropska unija ima ene izmed najbolj ambiciozno zastavljenih okoljskih pravil in politik na svetu. Toda njihovo ustrezno izvajanje še naprej povzroča precejšnjo zaskrbljenost v družbi.

Evropska komisija je aprilu 2019 objavila zbirko poročil o stanju izvajanja okoljske zakonodaje v Evropi z naslovom Pregled izvajanja okoljske politike.

Namen Pregleda izvajanja okoljske politike je zagotoviti informiran prikaz stanja posamezne države članice, odkriti njihove glavne pomanjkljivosti pri izvajanju okoljske zakonodaje EU ter priporočiti prednostne sanacijske ukrepe, hkrati pa zagotoviti podporo tistim državam članicam, ki zaostajajo pri izvrševanju, zlasti z orodjem za medsebojno strokovno izmenjavo tehnične pomoči.

Pregled izvajanja okoljske politike je zasnovan kot nenehen postopek analize, dialoga in sodelovanja za izboljšanje obstoječe okoljske politike EU in zakonodaje v vseh državah članicah, ki ga vsaki dve leti zaznamujejo izdaja poročil za posamezne države in strukturirani dialogi z državami članicami.

Poročila za posamezne države zagotavljajo dodano vrednost državljanom in organizacijam civilne družbe v posamezni državi: predstavijo celovit pregled razmer v posamezni državi ter hkrati omogočajo primerjavo uspešnosti, prepoznavo skupnih izzivov in izmenjavo najboljših praks.

Pregled izvajanja okoljske politike je verodostojen vir informacij, ki državljanom omogoča spodbujanje boljšega izvajanja okoljske zakonodaje.

Državljani EU menijo, da je varstvo okolja bistvenega pomena. Evropska unija ima ene izmed najbolj ambiciozno zastavljenih okoljskih pravil in politik na svetu. Toda njihovo ustrezno izvajanje še naprej povzroča precejšnjo zaskrbljenost v družbi.

Evropska komisija je aprilu 2019 objavila zbirko poročil o stanju izvajanja okoljske zakonodaje v Evropi z naslovom Pregled izvajanja okoljske politike.

Namen Pregleda izvajanja okoljske politike je zagotoviti informiran prikaz stanja posamezne države članice, odkriti njihove glavne pomanjkljivosti pri izvajanju okoljske zakonodaje EU ter priporočiti prednostne sanacijske ukrepe, hkrati pa zagotoviti podporo tistim državam članicam, ki zaostajajo pri izvrševanju, zlasti z orodjem za medsebojno strokovno izmenjavo tehnične pomoči.

Pregled izvajanja okoljske politike je zasnovan kot nenehen postopek analize, dialoga in sodelovanja za izboljšanje obstoječe okoljske politike EU in zakonodaje v vseh državah članicah, ki ga vsaki dve leti zaznamujejo izdaja poročil za posamezne države in strukturirani dialogi z državami članicami.

Poročila za posamezne države zagotavljajo dodano vrednost državljanom in organizacijam civilne družbe v posamezni državi: predstavijo celovit pregled razmer v posamezni državi ter hkrati omogočajo primerjavo uspešnosti, prepoznavo skupnih izzivov in izmenjavo najboljših praks.

Pregled izvajanja okoljske politike je verodostojen vir informacij, ki državljanom omogoča spodbujanje boljšega izvajanja okoljske zakonodaje.

Image

Kaj lahko storite kot državljan?

Kaj lahko storite kot državljan?

Preverite, kakšno je stanje v vaši državi

Več informacij

Kaj lahko storite kot državljan?

Imate pomislek?

Dejavno se vključite in ga prijavite. Najprej stopite v stik z nacionalnimi organi, saj so v večini primerov prav ti pristojni za rešitev vašega vprašanja. Več informacij

Pritožite se lahko tudi neposredno na ravni EU, če ste prepričani, da je kršeno pravo EU. Več informacij

Preden to storite, preverite, na katerih področjih je EU že začela ukrepati, saj se je morda že lotila reševanja vašega vprašanja. Več informacij

Kaj lahko storite kot državljan?

Sodelujte pri evropskem Zelenem tednu!

Od aprila do junija bodo potekali številni dogodki po vsej Evropi. Obravnavali bodo številne izzive, povezane z izvrševanjem okoljske zakonodaje EU na različnih področjih, koristi, ki jih ustrezno izvajanje lahko prinese gospodarstvu in družbi, ter načine, kako spodbuditi vse sodelujoče, vključno z državljani, da prevzamejo pobudo. Ti dogodki bodo zagotovili priložnost za izmenjavo mnenj, pridobivanje novih znanj in soodločanje pri vprašanjih, ki so za vas pomembna. Zakaj torej ne bi sodelovali na dogodku v svoji bližini ali se pridružili razpravi na družbenih omrežjih s ključnikom #EUGreenWeek? Konferenco v Bruslju lahko spremljate v živo prek spleta.