EC Logo

NIČELNO
ONESNAŽEVANJE

za zdravje ljudi in planeta

Onesnaženje vpliva na vsakogar – prek zraka, ki ga dihamo, vode, ki jo pijemo, ali zemlje, na kateri pridelujemo hrano. Je največji okoljski vzrok za številne duševne in telesne bolezni ter prezgodnjo smrt, še posebej med otroki, ljudmi z določenimi zdravstvenimi stanji in starejšimi. Vendar onesnaževanje ne vpliva na vse enako. Ljudje, ki živijo na obubožanih območjih, pogosto živijo blizu onesnaženih lokacij ali krajev, kjer je promet zelo gost. Onesnaževanje je eden od glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti. Zmanjšuje zmožnost ekosistemov za zagotavljanje storitev, kot sta sekvestracija in dekontaminacija ogljika.

Vendar ga lahko preprečimo. Akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje je ključni ukrep evropskega zelenega dogovora načrtovan za pomlad 2021. Z boljšim nadzorom, poročanjem, preprečevanjem in odpravljanjem onesnaževanja zraka, vode, tal in onesnaževanja s potrošniškimi izdelki bo ta načrt pomagal ustvariti okolje brez strupov po vsej EU.
Obenem bo podprl tudi okrevanje po COVID 19 ter prispeval k obnovitvi bolj trajnostnega gospodarstva EU, ustvarjanju zaposlitvenih možnosti in zmanjšanju socialnih neenakosti. Evropski zeleni teden 2021 bo posvečen „prizadevanjem za ničelno onesnaževanje“. Preučili bomo tudi druge pobude evropskega zelenega dogovora, kot so podnebne pobude, prihajajočo strategijo za kemikalije, pa tudi pobude na področju energetike, industrije, mobilnosti, kmetijstva, ribištva, zdravja in biotske raznovrstnosti.

Zeleni teden EU 2021 bo priložnost za sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi in državljani o tem, kako si lahko skupaj prizadevamo za uresničitev prizadevanj za ničelno onesnaževanje in okolje brez strupov.

 

Ali imate vprašanja?
Pišite na ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu