NOVÝ ZAČIATOK

PRE ĽUDSTVO A PRÍRODU

  • 19. október Otváracie podujatie Lisabon - Portugalsko
  • 20. – 22. október Konferencia najvyššej úrovne Brusel - Belgicko
  • september – október Partnerské podujatia v rámci Európy

Témou Zeleného týždňa EÚ 2020, ktorý plánujeme usporiadať v dňoch 19. až 22. októbra 2020, bude príroda a biodiverzita. Vzhľadom májové prijatie novej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 bude Zelený týždeň venovaný prínosom biodiverzity pre spoločnosť a hospodárstvo, ako aj úlohe, ktorú môže zohrávať pri podpore a stimulovaní oživenia v situácii po pandémii so zameraním na vznik pracovných príležitostí a udržateľný rast. Z novej stratégie je zrejmé, že táto obnova je príležitosťou na nový začiatok. Zároveň z nej vyplýva poznanie, že transformačná zmena je realizovateľná. Ide o príležitosť prehodnotiť náš vzťah s prírodou, zmeniť činnosti, ktoré spôsobujú stratu biodiverzity a širšiu ekologickú krízu a zvážiť ich dôsledky pre naše hospodárstvo a spoločnosť. V rámci Zeleného týždňa EÚ sa budú skúmať spôsoby, ako môžu politiky EÚ, medzi ktoré patrí napríklad európska zelená dohoda, pomôcť pri ochrane a obnove prírody tak, aby získala priestor na regeneráciu a vzmach.

Tohtoročný Zelený týždeň bude zároveň míľnikom v kontexte konferencie zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá je naplánovaná na rok 2021. Svetoví lídri na tomto zasadnutí prijmú 10-ročný akčný plán pre biodiverzitu – novú globálnu dohodu v záujme ľudí a prírody.