Young Artists

Competition Canvas Logo
Znečisťovanie ovplyvňuje každého z nás. Je to však predovšetkým mladšia generácia, ktorá bude v budúcnosti znášať dôsledky toho, ako sa k životnému prostrediu správame dnes. Tejto generácii chceme dať priestor vyjadriť sa k tomu, ako vníma miestne či globálne environmentálne problémy vo svete, v ktorom žije. Chceme jej poskytnúť platformu, pomocou ktorej si bude môcť predstaviť lepší zajtrajšok, svet bez znečistenia, a vdýchnuť týmto predstavám život prostredníctvom umenia.

Preto tento rok pred začiatkom Európskeho zeleného týždňa vyzývame umelcov, aby nám poslali svoje diela na tému Môj svet bez znečistenia. Chceme, aby mladí umelci ukázali, ako môže vyzerať svet bez znečistenia.