Young Artists

Competition Canvas Logo

Všetci umelci do 18 rokov:

Využite svoju tvorivosť a pomôžte nám vytvoriť svet s nulovým znečisťovaním!
Znečisťovanie ovplyvňuje každého z nás. Je to však predovšetkým mladšia generácia, ktorá bude v budúcnosti znášať dôsledky toho, ako sa k životnému prostrediu správame dnes. Tejto generácii chceme dať priestor vyjadriť sa k tomu, ako vníma miestne či globálne environmentálne problémy vo svete, v ktorom žije. Chceme jej poskytnúť platformu, pomocou ktorej si bude môcť predstaviť lepší zajtrajšok, svet bez znečistenia, a vdýchnuť týmto predstavám život prostredníctvom umenia.

Preto tento rok pred začiatkom Európskeho zeleného týždňa vyzývame umelcov, aby nám poslali svoje diela na tému Môj svet bez znečistenia. Chceme, aby mladí umelci ukázali, ako môže vyzerať svet bez znečistenia.

Máte ŠANCU prezentovať svoje umelecké vlohy na európskej úrovni a ukázať nám, v akom svete by ste chceli žiť.

PRAVIDLÁ A POKYNY

Mladí európski umelci do 18 rokov, ktorí sa chcú podeliť o svoju víziu sveta bez znečistenia.

Umelecké príspevky musia byť na tému tohtoročného Európskeho zeleného týždňa, ktorou je Nulové znečisťovanie – pre zdravších ľudí a planétu.

Účastníci nám musia poslať obrázok, ktorý vyjadruje, ako si predstavujú svet bez znečisťovania, pričom sa môžu zamerať na rozličné prvky alebo jednu konkrétnu časť, napríklad neznečistené ovzdušie, voda, pôda alebo výrobky, ktoré každodenne používame.

Výber umeleckej techniky je na autorovi. Popustite uzdu svojej tvorivosti! Môžete nám poslať kresbu, maľbu, koláž obrázkov, fotografiu či kombináciu rôznych techník.

Buďte originálni! Účasťou na tomto projekte potvrdzujete, že ste jediným autorom a vlastníkom autorských práv na zaslané dielo.

Príspevky je potrebné odoslať v digitálnej forme (JPG alebo PNG), ideálne v horizontálnom formáte (odporúčané rozlíšenie: 1 200 x 675 pixelov). Svoj príspevok môžete zdieľať na Twitteri, Facebooku alebo Instagrame s hashtagom #ZeroPollution. V príspevku nezabudnite označiť naše európske environmentálne , aby sme vaše dielo videli a mohli sa s vami spojiť.

Príspevok tiež môžete poslať na adresu EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Do príspevku na sociálnom médiu alebo e-mailu nezabudnite uviesť krstné meno a vek autora.

Umelci môžu svoje príspevky odosielať do 15. mája 2021, 18:00 CET.

Zaslané umelecké diela vystavíme počas Európskeho zeleného týždňa 2021 na sociálnych médiách, webovej stránke udalosti a/alebo virtuálnej konferencii. Obrázky sa okrem toho môžu použiť ako ilustrácie v rámci iných iniciatív Európskej komisie týkajúcich sa nielen nulového znečisťovania.

Vyhradzujeme si právo použiť či nepoužiť zaslané umelecké diela.
Upozorňujeme, že odoslaním diela do projektu poskytujete svoj jednoznačný súhlas so
zmluvnými podmienkami súťaže a podmienkami používania Instagramu, Facebooku a Twitteru, ako aj s používaním osobných údajov autora (vek a krstné meno), a zároveň poskytujete neobmedzené, bezplatné a doživotné právo na používanie, reprodukciu, komunikáciu, úpravu a zobrazovanie celého diela alebo jeho časti na akýkoľvek účel bez akéhokoľvek poplatku či inej formy kompenzácie a bez ďalšieho upozornenia či povolenia.