Čo je prehľad environmentálnej implementácie?

Občania EÚ považujú ochranu životného prostredia za mimoriadne dôležitú. Európska únia má niekoľko najambicióznejších pravidiel a zásad ochrany životného prostredia na celom svete. Ale ich riadna implementácia zostáva hlavnou príčinou obáv spoločnosti.

V apríli 2019 zverejnila Európska komisia súbor správ o stave implementácie zákonov o životnom prostredí v Európe: prehľad environmentálnej implementácie

Účelom prehľadu environmentálnej implementácie je poskytnúť informovaný obraz o tom, kde sa nachádza každý členský štát, identifikovať ich hlavné nedostatky v implementácii environmentálnej legislatívy EÚ ako aj odporučiť opravné prednostné kroky a poskytnúť pomoc tým členským štátom, ktoré v implementácii zaostávajú, najmä pomocou rovnocenných nástrojov technickej podpory.

Prehľad environmentálnej implementácie je navrhnutý ako pokračujúci proces analýz, dialógu a spolupráce s cieľom zlepšiť implementáciu existujúcich environmentálnych zásad a legislatívy EÚ vo všetkých členských štátoch zdôraznený každé dva roky zverejnením správ z krajiny a štruktúrovaným dialógom s členskými štátmi.

Správy z krajín poskytnú pridanú hodnotu organizáciám občianskej spoločnosti s ohľadom na krajiny: poskytnú komplexný prehľad o situácii v každej krajine a tiež umožnia porovnať progres, identifikovať spoločné výzvy a podeliť sa o najlepšie postupy.

Prehľad environmentálnej implementácie je nestranným zdrojom informácií, ktoré umožnia občanom zatlačiť na lepšiu implementáciu environmentálnej legislatívy.

Občania EÚ považujú ochranu životného prostredia za mimoriadne dôležitú. Európska únia má niekoľko najambicióznejších pravidiel a zásad ochrany životného prostredia na celom svete. Ale ich riadna implementácia zostáva hlavnou príčinou obáv spoločnosti.

V apríli 2019 zverejnila Európska komisia súbor správ o stave implementácie zákonov o životnom prostredí v Európe: prehľad environmentálnej implementácie

Účelom prehľadu environmentálnej implementácie je poskytnúť informovaný obraz o tom, kde sa nachádza každý členský štát, identifikovať ich hlavné nedostatky v implementácii environmentálnej legislatívy EÚ ako aj odporučiť opravné prednostné kroky a poskytnúť pomoc tým členským štátom, ktoré v implementácii zaostávajú, najmä pomocou rovnocenných nástrojov technickej podpory.

Prehľad environmentálnej implementácie je navrhnutý ako pokračujúci proces analýz, dialógu a spolupráce s cieľom zlepšiť implementáciu existujúcich environmentálnych zásad a legislatívy EÚ vo všetkých členských štátoch zdôraznený každé dva roky zverejnením správ z krajiny a štruktúrovaným dialógom s členskými štátmi.

Správy z krajín poskytnú pridanú hodnotu organizáciám občianskej spoločnosti s ohľadom na krajiny: poskytnú komplexný prehľad o situácii v každej krajine a tiež umožnia porovnať progres, identifikovať spoločné výzvy a podeliť sa o najlepšie postupy.

Prehľad environmentálnej implementácie je nestranným zdrojom informácií, ktoré umožnia občanom zatlačiť na lepšiu implementáciu environmentálnej legislatívy.

Občania EÚ považujú ochranu životného prostredia za mimoriadne dôležitú. Európska únia má niekoľko najambicióznejších pravidiel a zásad ochrany životného prostredia na celom svete. Ale ich riadna implementácia zostáva hlavnou príčinou obáv spoločnosti.

V apríli 2019 zverejnila Európska komisia súbor správ o stave implementácie zákonov o životnom prostredí v Európe: prehľad environmentálnej implementácie

Účelom prehľadu environmentálnej implementácie je poskytnúť informovaný obraz o tom, kde sa nachádza každý členský štát, identifikovať ich hlavné nedostatky v implementácii environmentálnej legislatívy EÚ ako aj odporučiť opravné prednostné kroky a poskytnúť pomoc tým členským štátom, ktoré v implementácii zaostávajú, najmä pomocou rovnocenných nástrojov technickej podpory.

Prehľad environmentálnej implementácie je navrhnutý ako pokračujúci proces analýz, dialógu a spolupráce s cieľom zlepšiť implementáciu existujúcich environmentálnych zásad a legislatívy EÚ vo všetkých členských štátoch zdôraznený každé dva roky zverejnením správ z krajiny a štruktúrovaným dialógom s členskými štátmi.

Správy z krajín poskytnú pridanú hodnotu organizáciám občianskej spoločnosti s ohľadom na krajiny: poskytnú komplexný prehľad o situácii v každej krajine a tiež umožnia porovnať progres, identifikovať spoločné výzvy a podeliť sa o najlepšie postupy.

Prehľad environmentálnej implementácie je nestranným zdrojom informácií, ktoré umožnia občanom zatlačiť na lepšiu implementáciu environmentálnej legislatívy.

Image

Čo môžete ako občan urobiť?

Čo môžete ako občan urobiť?

Zistite viac o situácii vo svojej krajine

Viac informácií

Čo môžete ako občan urobiť?

Máte obavy?

Buďte aktívny, nahláste to. Najprv kontaktujte vnútroštátne orgány, oni sú vo väčšine prípadov relevantné pri riešení vášho problému. Viac informácií

Tiež sa môžete sťažovať priamo na úrovni EÚ, ak ste si istý, že došlo k porušeniu zákona EÚ. Viac informácií

Predtým ako tak urobíte si overte, či EÚ už podnikla nejaké kroky, váš problém sa už možno rieši. Viac informácií

Čo môžete ako občan urobiť?

Zúčastnite sa na Zelenom týždni EÚ!

Od apríla do júna sa po celej Európe uskutoční množstvo akcií. Budú sa zaoberať množstvom výziev súvisiacich s aplikovaním environmentálnej legislatívy EÚ v rôznych oblastiach, výhodami, ktoré môže správna implementácia priniesť ekonomike aj spoločnosti a spôsobom ako motivovať všetkých zúčastnených, vrátane občanov, aby prebrali iniciatívu. Tieto udalosti umožnia vymeniť si názory, naučiť sa niečo a mať možnosť sa vyjadriť k problémom, ktoré sú pre vás dôležité. Prečo sa nezúčastniť na akcii, ktorá sa koná vo vašej blízkosti alebo sa pridať k #EUGreenWeek na sociálnej sieti? Konferenciu v Bruseli môžete tiež sledovať prostredníctvom prenosu na webe.