Počas Zeleného týždňa EÚ 2018 sa bude skúmať, ako EÚ pomáha mestám, aby sa z nich stali lepšie miesta na život a prácu. Bude sa poukazovať na vývoj politiky v oblasti kvality ovzdušia, hluku, prírody a biodiverzity, odpadového a vodného hospodárstva. Cieľom je propagovať prístupy k mestskému rozvoju založené na účasti, systémy kontaktných sietí a nástroje na výmenu osvedčených postupov, a to všetko so zapojením miestnych orgánov a občanov, ktorí budú vyzvaní, aby sa podelili o svoje predstavy o udržateľnej budúcnosti.

Oficiálne otvorenie týždňa sa uskutoční 21. mája v Utrechte (Holandsko) a ukončenie 25. mája v Madride (Španielsko). Samit zelených miest EÚ sa bude konať v Bruseli v dňoch 22. – 24. mája.

Súčasťou programu je aj množstvo podnetných podujatí, ktoré organizujú partneri v celej Európe od konca apríla do polovice mája. Zistite, čo sa deje vo vašom okolí, sledujte live streaming a zapojte sa do konverzácií na sociálnych sieťach so značkou #EUGreenWeek!