EC Logo

ZERO
POLUARE

pentru oameni mai sănătoși și o planetă mai sănătoasă

Poluarea ne afectează pe toți – de la aerul pe care îl respirăm până la apa pe care o bem sau la pământul pe care ne cultivăm alimentele. Este cea mai importantă cauză de mediu care determină multiple boli psihice și fizice, precum și decese premature, îndeosebi în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al vârstnicilor. Poluarea însă nu ne afectează pe toți în egală măsură. Persoanele care trăiesc în zone defavorizate locuiesc adesea în apropierea unor zone contaminate sau cu un trafic extrem de intens. Poluarea este, de asemenea, una dintre cauzele pierderii biodiversității. Aceasta reduce capacitatea ecosistemelor de a oferi servicii precum sechestrarea carbonului și decontaminarea.

Însă poluarea poate fi prevenită. The Planul de acțiune al UE pentru ambiția de reducere la zero a poluării reprezintă o acțiune-cheie a Pactului verde european prevăzută pentru primăvara anului 2021. Va ajuta la crearea unui mediu fără substanțe toxice în întreaga UE printr-o mai bună monitorizare și raportare, precum și prin prevenirea și remedierea poluării aerului, a apei și a solului și a poluării cauzate de produsele de consum.
De asemenea, va sprijini redresarea post-COVID 19, ajutând la reconstrucția unei economii europene mai sustenabile, la crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă și la reducerea inegalităților sociale. Săptămâna verde europeană 2021 va fi dedicată „ambiției de reducere la zero a poluării”. Va examina și alte inițiative relevante ale Pactului verde european, cum ar fi inițiativele privind schimbările climatice, viitoarea strategie privind substanțele chimice, precum și inițiativele din domeniile energiei, industriei, mobilității, agriculturii, pescuitului, sănătății și biodiversității.

Săptămâna verde europeană 2021 va reprezenta o ocazie de a angaja un dialog cu toate părțile interesate și cu toți cetățenii interesați cu privire la modul în care putem conlucra pentru a transforma în realitate ambiția de reducere la zero a poluării și de a avea un mediu fără substanțe toxice.

 

Aveți întrebări?
Scrieți-ne la ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu