Young Artists

Competition Canvas Logo
Zanieczyszczenie środowiska oddziałuje na każdego. Niemniej to głównie młodsze pokolenie będzie ponosić jutro konsekwencje tego, jak dzisiaj traktujemy nasze środowisko. Chcemy oddać głos temu pokoleniu, aby młodzi ludzie podzielili się swoim spojrzeniem na kwestie środowiskowe świata, w którym żyją, w ujęciu lokalnym albo globalnym. Chcemy oddać do ich dyspozycji forum, które posłuży do stworzenia wizji lepszego świata w przyszłości, wolnego od zanieczyszczeń, i do wyrażenia jej poprzez sztukę.

Dlatego przed tegorocznym unijnym Zielonym tygodniem ogłaszamy zaproszenie do nadsyłania prac artystycznych na temat „Mój świat wolny od zanieczyszczeń”, zachęcając młodych artystów do pokazania, jak może wyglądać taki świat.