Young Artists

Competition Canvas Logo

Zaproszenie dla artystów w wieku od 0 do 18 lat:

Obudź swoją kreatywność i pomóż nam stworzyć świat z zerowym poziomem emisji zanieczyszczeń!
Zanieczyszczenie środowiska oddziałuje na każdego. Niemniej to głównie młodsze pokolenie będzie ponosić jutro konsekwencje tego, jak dzisiaj traktujemy nasze środowisko. Chcemy oddać głos temu pokoleniu, aby młodzi ludzie podzielili się swoim spojrzeniem na kwestie środowiskowe świata, w którym żyją, w ujęciu lokalnym albo globalnym. Chcemy oddać do ich dyspozycji forum, które posłuży do stworzenia wizji lepszego świata w przyszłości, wolnego od zanieczyszczeń, i do wyrażenia jej poprzez sztukę.

Dlatego przed tegorocznym unijnym Zielonym tygodniem ogłaszamy zaproszenie do nadsyłania prac artystycznych na temat „Mój świat wolny od zanieczyszczeń”, zachęcając młodych artystów do pokazania, jak może wyglądać taki świat.

To TWOJA szansa na zaprezentowanie umiejętności artystycznych na skalę europejską i pokazanie nam świata, w którym chcesz żyć.

ZASADY I WYTYCZNE

Młodzi europejscy artyści w wieku od 0 do 18 lat, którzy chcą podzielić się swoją wizją świata wolnego od zanieczyszczeń.

Prace artystyczne muszą nawiązywać do tegorocznego tematu EU Green Week „Zero zanieczyszczeń – to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.

Uczestnicy są proszeni o przesłanie zdjęcia, które ilustruje ich wyobrażenie świata wolnego od zanieczyszczeń, odnosząc się do wielu elementów albo skupiając się na jednym specyficznym aspekcie, np. powietrze wolne od zanieczyszczeń, woda, gleba lub produkty codziennego użytku.

Wybór techniki artystycznej leży w gestii twórcy. Rysunki, obrazy, kolaże czy zdjęcia oraz połączenia różnych technik – pozwól swojej kreatywności rozwinąć skrzydła!

Postaw na oryginalność! Biorąc udział potwierdzasz, że jesteś jedynym autorem i właścicielem praw autorskich do zgłoszonej pracy.

Prace należy zgłaszać w formacie cyfrowym (JPG lub PNG), najlepiej w formacie poziomym (zalecana rozdzielczość: 1200 x 675 pikseli). Możesz zaprezentować swoją pracę w takich mediach, jak Twitter, Facebook czy Instagram, używając hasztagu #ZeroPollution. Pamiętaj, aby dodać znaczniki naszych kont EU Environment w swoim poście abyśmy mogli zobaczyć Twoją pracę i nawiązać z Tobą kontaktz.

Ewentualnie możesz wysłać swoją prace na adres EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Pamiętaj, aby umieścić imię i wiek artysty w poście w mediach społecznościowych albo w wiadomości e-mail.

Artyści mogą przesyłać swoje prace do 15 maja 2021 r., do godziny 18.00 CET.

Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w trakcie trwania EU Green Week 2021 w mediach społecznościowych, w witrynie wydarzenia i/lub w czasie konferencji wirtualnej. Ponadto prace będą brane pod uwagę przy ilustrowaniu innych komunikatów Komisji Europejskiej w ramach strategii „zero zanieczyszczeń” i w innych kontekstach.

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia selekcji nadesłanych prac.
Należy pamiętać, że zgłaszając pracę jednoznacznie akceptujesz „
Regulamin” konkursu oraz warunki korzystania z platformy Instagram, Facebook i Twitter, w tym wykorzystania danych osobowych autora (wiek i imię), jak również udzielasz nieograniczonego, nieodpłatnego, wieczystego prawa do używania, powielania, komunikowania, modyfikowania i prezentowania prac (w całości lub w części) w dowolnym celu bez jakiejkolwiek opłaty bądź innej formy rekompensaty, a także bez dalszego powiadamiania lub zgody.