Na czym polega Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych?

Obywatele UE uważają ochronę środowiska za bardzo ważną kwestię. Unia Europejska uchwaliła zasady i polityki ochrony środowiska, które należą do najambitniejszych na świecie. Niemniej jednak ich właściwe wdrożenie nadal budzi spore obawy w społeczeństwie.

W kwietniu 2019 Komisja Europejska opublikowała zestaw sprawozdań na temat stanu wdrożenia przepisów ochrony środowiska w Europie: Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych

Celem Przeglądu wdrożenia przepisów środowiskowych jest przedstawienie w oparciu o uzyskane informacje obrazu sytuacji każdego Państwa Członkowskiego, wskazanie głównych niedociągnięć we wdrażaniu unijnego ustawodawstwa środowiskowego, zalecenie priorytetowych działań naprawczych oraz wsparcie Państw Członkowskich notujących opóźnienia we wdrożeniu, w szczególności poprzez narzędzie wzajemnej pomocy technicznej.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych pomyślany został jako ciągły proces analizy, dialogu i współpracy usprawniający wdrożenie obecnej polityki i ustawodawstwa środowiskowego UE we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach przeglądu co dwa lata następuje publikacja sprawozdań krajowych i ustrukturyzowany dialog z Państwami Członkowskimi.

Sprawozdania krajowe zapewniają wartość dodaną dla obywateli i organizacji obywatelskich w poszczególnych krajach, szczegółowo przedstawiają sytuację w każdym kraju, a także umożliwiają określenie typowych wyzwań i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych jest rzetelnym źródłem informacji, które umożliwia obywatelom wywieranie presji na lepsze wdrożenie ustawodawstwa środowiskowego.

Obywatele UE uważają ochronę środowiska za bardzo ważną kwestię. Unia Europejska uchwaliła zasady i polityki ochrony środowiska, które należą do najambitniejszych na świecie. Niemniej jednak ich właściwe wdrożenie nadal budzi spore obawy w społeczeństwie.

W kwietniu 2019 Komisja Europejska opublikowała zestaw sprawozdań na temat stanu wdrożenia przepisów ochrony środowiska w Europie: Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych

Celem Przeglądu wdrożenia przepisów środowiskowych jest przedstawienie w oparciu o uzyskane informacje obrazu sytuacji każdego Państwa Członkowskiego, wskazanie głównych niedociągnięć we wdrażaniu unijnego ustawodawstwa środowiskowego, zalecenie priorytetowych działań naprawczych oraz wsparcie Państw Członkowskich notujących opóźnienia we wdrożeniu, w szczególności poprzez narzędzie wzajemnej pomocy technicznej.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych pomyślany został jako ciągły proces analizy, dialogu i współpracy usprawniający wdrożenie obecnej polityki i ustawodawstwa środowiskowego UE we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach przeglądu co dwa lata następuje publikacja sprawozdań krajowych i ustrukturyzowany dialog z Państwami Członkowskimi.

Sprawozdania krajowe zapewniają wartość dodaną dla obywateli i organizacji obywatelskich w poszczególnych krajach, szczegółowo przedstawiają sytuację w każdym kraju, a także umożliwiają określenie typowych wyzwań i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych jest rzetelnym źródłem informacji, które umożliwia obywatelom wywieranie presji na lepsze wdrożenie ustawodawstwa środowiskowego.

Obywatele UE uważają ochronę środowiska za bardzo ważną kwestię. Unia Europejska uchwaliła zasady i polityki ochrony środowiska, które należą do najambitniejszych na świecie. Niemniej jednak ich właściwe wdrożenie nadal budzi spore obawy w społeczeństwie.

W kwietniu 2019 Komisja Europejska opublikowała zestaw sprawozdań na temat stanu wdrożenia przepisów ochrony środowiska w Europie: Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych

Celem Przeglądu wdrożenia przepisów środowiskowych jest przedstawienie w oparciu o uzyskane informacje obrazu sytuacji każdego Państwa Członkowskiego, wskazanie głównych niedociągnięć we wdrażaniu unijnego ustawodawstwa środowiskowego, zalecenie priorytetowych działań naprawczych oraz wsparcie Państw Członkowskich notujących opóźnienia we wdrożeniu, w szczególności poprzez narzędzie wzajemnej pomocy technicznej.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych pomyślany został jako ciągły proces analizy, dialogu i współpracy usprawniający wdrożenie obecnej polityki i ustawodawstwa środowiskowego UE we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach przeglądu co dwa lata następuje publikacja sprawozdań krajowych i ustrukturyzowany dialog z Państwami Członkowskimi.

Sprawozdania krajowe zapewniają wartość dodaną dla obywateli i organizacji obywatelskich w poszczególnych krajach, szczegółowo przedstawiają sytuację w każdym kraju, a także umożliwiają określenie typowych wyzwań i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Przegląd wdrożenia przepisów środowiskowych jest rzetelnym źródłem informacji, które umożliwia obywatelom wywieranie presji na lepsze wdrożenie ustawodawstwa środowiskowego.

Image

Co możesz zrobić jako obywatel?

Co możesz zrobić jako obywatel?

Dowiedz się, jak wygląda sytuacja w Twoim kraju

Więcej informacji

Co możesz zrobić jako obywatel?

Czy masz jakieś obawy?

Bądź aktywny i zgłoś je. Najpierw skontaktuj się z organami krajowymi, jako że w większości przypadków posiadają one kompetencje do rozwiązania Twojego problemu. Więcej informacji

Jeśli masz pewność, że naruszone zostało prawo UE, możesz również wnieść skargę bezpośrednio na poziomie unijnym. Więcej informacji

Zanim wniesiesz skargę, sprawdź czy UE nie podjęła już jakichś działań, być może Twoja sprawa jest w trakcie załatwiania. Więcej informacji

Co możesz zrobić jako obywatel?

Weź udział w Zielonym Tygodniu UE!

Od kwietnia do czerwca w całej Europie odbędą się liczne imprezy towarzyszące. W ich ramach przyjrzymy się rozmaitym wyzwaniom związanym z wdrażaniem ustawodawstwa środowiskowego UE w różnych sektorach. Poznamy również korzyści dla gospodarki i społeczeństwa płynące z prawidłowej implementacji przepisów oraz sposoby motywowania wszystkich uczestników procesu, w tym obywateli, do podejmowania inicjatyw. Powyższe wydarzenia stanowić będą okazję do wymiany poglądów, uczenia się i wyrażenia opinii na ważne dla Ciebie tematy. Weź udział w lokalnym wydarzeniu lub zasubskrybuj tag #EUGreenWeek w mediach społecznościowych. Możesz również oglądać transmisję z konferencji w Brukseli na żywo w Internecie.