EEN NIEUW BEGIN

VOOR MENS EN NATUUR

  • 19 oktober Openingsevenement Lissabon - Portugal
  • 20-22 oktober Conferentie op hoog niveau Brussel - België
  • september-oktober Partnerevenementen in Europa

De EU Green Week 2020 — met als thema natuur en biodiversiteit — is nu gepland voor 19-22 oktober 2020. Naar aanleiding van de vaststelling van een nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 in mei zal de Green Week de aandacht vestigen op de bijdrage die de biodiversiteit aan de maatschappij en de economie kan leveren. Er zal ook aandacht worden besteed aan de rol die de biodiversiteit bij de ondersteuning en de stimulering van het herstel na de pandemie kan spelen door banen op te leveren en duurzame groei mogelijk te maken. De nieuwe strategie toont aan hoe het herstel de mogelijkheid voor een nieuw begin biedt, in de wetenschap dat transformatieve verandering mogelijk is. We krijgen de kans om onze relatie met de natuur te heroverwegen, om verandering te brengen in de activiteiten die aan de oorsprong van het biodiversiteitsverlies en van de milieucrisis in het algemeen liggen, en om na te denken over de gevolgen voor onze economie en onze samenleving. Tijdens de EU Green Week zal worden onderzocht hoe het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Green Deal, de natuur kan helpen beschermen en herstellen, zodat de natuur er weer bovenop kan komen en opnieuw kan gedijen.

Dit jaar is de Green Week ook een mijlpaal in de aanloop naar de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP 15), die nu in 2021 zal plaatsvinden. Tijdens de conferentie zullen wereldleiders een actieplan voor de biodiversiteit voor een periode van tien jaar aannemen — een nieuw mondiaal akkoord voor mens en natuur.