Wat is de Evaluatie uitvoering milieubeleid?

EU-burgers vinden milieubescherming van cruciaal belang. De Europese Unie heeft een aantal van de meest ambitieuze milieubeschermingswetten en -beleidsregels ter wereld. Een juiste implementatie ervan blijft echter een belangrijke reden tot zorg voor de samenleving.

In April 2019 heeft de Europese commissie een aantal rapporten gepubliceerd betreffende de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa: de Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (Environmental Implementation Review/EIR).

Het doel van de Evaluatie van het milieubeleid is een geïnformeerd inzicht te bieden betreffende de stand van zaken van elke lidstaat, waarbij van iedereen individueel de tekortkomingen betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid worden geïdentificeerd, en om aanbevelingen voor belangrijke corrigerende maatregelen voor te stellen en, met name middels het instrument voor peer-to-peeruitwisseling van technische ondersteuning, ondersteuning te bieden aan lidstaten die achter liggen betreffende de tenuitvoerlegging.

De EIR is ontworpen als voortdurend proces voor analyse, dialoog en samenwerking om de tenuitvoerlegging van het huidige Europese milieubeleid in alle lidstaten te verbeteren, waarbij elke twee jaar landenrapporten worden gepubliceerd en gestructureerde gesprekken worden gevoerd met de lidstaten.

De landenrapporten bieden toegevoegde waarde voor burgers en maatschappelijke organisaties in de respectieve landen: ze bieden een uitgebreid overzicht van de situatie in elk land, waardoor tevens  prestaties kunnen worden vergeleken, gemeenschappelijke uitdagingen kunnen worden geïdentificeerd en best practices kunnen worden gedeeld.

De EIR is een eerlijke informatiebron waarmee bugers bij kunnen dragen aan een betere tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving.

EU-burgers vinden milieubescherming van cruciaal belang. De Europese Unie heeft een aantal van de meest ambitieuze milieubeschermingswetten en -beleidsregels ter wereld. Een juiste implementatie ervan blijft echter een belangrijke reden tot zorg voor de samenleving.

In April 2019 heeft de Europese commissie een aantal rapporten gepubliceerd betreffende de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa: de Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (Environmental Implementation Review/EIR).

Het doel van de Evaluatie van het milieubeleid is een geïnformeerd inzicht te bieden betreffende de stand van zaken van elke lidstaat, waarbij van iedereen individueel de tekortkomingen betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid worden geïdentificeerd, en om aanbevelingen voor belangrijke corrigerende maatregelen voor te stellen en, met name middels het instrument voor peer-to-peeruitwisseling van technische ondersteuning, ondersteuning te bieden aan lidstaten die achter liggen betreffende de tenuitvoerlegging.

De EIR is ontworpen als voortdurend proces voor analyse, dialoog en samenwerking om de tenuitvoerlegging van het huidige Europese milieubeleid in alle lidstaten te verbeteren, waarbij elke twee jaar landenrapporten worden gepubliceerd en gestructureerde gesprekken worden gevoerd met de lidstaten.

De landenrapporten bieden toegevoegde waarde voor burgers en maatschappelijke organisaties in de respectieve landen: ze bieden een uitgebreid overzicht van de situatie in elk land, waardoor tevens  prestaties kunnen worden vergeleken, gemeenschappelijke uitdagingen kunnen worden geïdentificeerd en best practices kunnen worden gedeeld.

De EIR is een eerlijke informatiebron waarmee bugers bij kunnen dragen aan een betere tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving.

EU-burgers vinden milieubescherming van cruciaal belang. De Europese Unie heeft een aantal van de meest ambitieuze milieubeschermingswetten en -beleidsregels ter wereld. Een juiste implementatie ervan blijft echter een belangrijke reden tot zorg voor de samenleving.

In April 2019 heeft de Europese commissie een aantal rapporten gepubliceerd betreffende de stand van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa: de Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (Environmental Implementation Review/EIR).

Het doel van de Evaluatie van het milieubeleid is een geïnformeerd inzicht te bieden betreffende de stand van zaken van elke lidstaat, waarbij van iedereen individueel de tekortkomingen betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid worden geïdentificeerd, en om aanbevelingen voor belangrijke corrigerende maatregelen voor te stellen en, met name middels het instrument voor peer-to-peeruitwisseling van technische ondersteuning, ondersteuning te bieden aan lidstaten die achter liggen betreffende de tenuitvoerlegging.

De EIR is ontworpen als voortdurend proces voor analyse, dialoog en samenwerking om de tenuitvoerlegging van het huidige Europese milieubeleid in alle lidstaten te verbeteren, waarbij elke twee jaar landenrapporten worden gepubliceerd en gestructureerde gesprekken worden gevoerd met de lidstaten.

De landenrapporten bieden toegevoegde waarde voor burgers en maatschappelijke organisaties in de respectieve landen: ze bieden een uitgebreid overzicht van de situatie in elk land, waardoor tevens  prestaties kunnen worden vergeleken, gemeenschappelijke uitdagingen kunnen worden geïdentificeerd en best practices kunnen worden gedeeld.

De EIR is een eerlijke informatiebron waarmee bugers bij kunnen dragen aan een betere tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving.

Image

Wat kunt u doen als burger?

Wat kunt u doen als burger?

Meer informatie over de situatie in uw land

Meer informatie

Wat kunt u doen als burger?

Hebt u een zorgpunt?

Handel proactief en meld het. Neem hiervoor in eerste instantie contact op met de nationale autoriteiten, zij zijn in de meeste gevallen het juiste aanspreekpunt om uw kwestie op te lossen. Meer informatie

U kunt ook rechtstreeks op EU-niveau een melding doen, indien u er zeker van bent dat er sprake is van inbreuk op een Europese milieuwet. Meer informatie

Controleer vooraf of de EU al maatregelen neemt in dit kader, want misschien is uw kwestie al in behandeling. Meer informatie

Wat kunt u doen als burger?

Doe mee met de EU Green Week!

In de periode april tot en met juni worden er in heel Europa verschillende evenementen georganiseerd. Hierin staan de verschillende uitdagingen betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese milieuwetgeving in verschillende sectoren, de voordelen van een juiste tenuitvoerlegging voor zowel de economie als de maatschappij en hoe alle betrokkenen, inclusief burgers, initiatief kunnen nemen centraal. Deze evenementen bieden mogelijkheden om van gedachten te wisselen, te leren en medezeggenschap te hebben over kwesties die u belangrijk vindt. Doe ook mee met een evenement bij u in de buurt of ga in gesprek op de sociale media met de hashtag #EUGreenWeek. De Brussel-conferentie is tevens via een webstream te volgen.