EC Logo

NUL
VERVUILING

voor gezondere mensen en een gezondere planeet

Vervuiling heeft invloed op iedereen, of het nu gaat om de lucht die we inademen, het water dat we drinken of het land waar we ons eten op verbouwen. Het is de grootste milieugerelateerde oorzaak van meerdere mentale en fysieke ziekten en van vroegtijdige sterfte, vooral bij kinderen, mensen met bepaalde medische aandoeningen en ouderen. Maar vervuiling heeft niet op iedereen evenveel invloed. Mensen die in minder ontwikkelde gebieden wonen, wonen vaak dicht bij verontreinigde locaties of op plaatsen met veel verkeer. Vervuiling is ook een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit. Het vermindert het vermogen van ecosystemen om bijvoorbeeld voor koolstofvastlegging en decontaminatie te kunnen zorgen.

Maar vervuiling kan voorkomen worden. Het actieplan van de EU, dat als doel heeft om de vervuiling naar nul terug te brengen, is een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal die gepland staat voor het voorjaar van 2021. Dit zal bijdragen aan een gifvrij milieu in de hele EU, door de vervuiling van lucht, water, bodem en consumentenproducten beter te controleren, hier beter over te rapporteren en deze vervuiling te voorkomen en te verhelpen.
Het ondersteunt daarnaast ook het herstelproces na COVID-19, door te helpen bij het bouwen aan een duurzamere economie in de EU, waarbij arbeidsmogelijkheden worden gecreëerd en sociale ongelijkheden worden gereduceerd. De Europese Green Week 2021 zal vooral gericht zijn op de ambitie om vervuiling tot nul terug te brengen. Er zal ook worden gekeken naar relevante Europese Green Deal-initiatieven, zoals de klimaatinitiatieven, de aankomende strategie voor chemicaliën en initiatieven op het gebied van energie, industrie, mobiliteit, landbouw, visserijen, gezondheid en biodiversiteit.

EU Green Week 2021 wordt een mogelijkheid om met alle belanghebbenden en geïnteresseerde burgers in gesprek te gaan over hoe we die ambitie om vervuiling tot nul terug te brengen en een gifvrij milieu te creëren, samen kunnen realiseren.

 

Heeft u vragen?
Stuur uw vraag naar ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu