JAUNS SĀKUMS

CILVĒKIEM UN PLANĒTAI

  • 19. oktobris Atklāšanas pasākums Lisabonā - Portugālē
  • 20. oktobris–22. oktobris Augsta līmeņa konference Briselē - Beļģijā
  • Septembris–oktobris Partnerību pasākumi visā Eiropā

ES 2020. gada Zaļā nedēļa ir pārcelta un notiks no 2020. gada 19. līdz 22. oktobrim, un tās centrā būs daba un bioloģiskā daudzveidība. Tā kā maijā tika pieņemta jauna ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam, Zaļajā nedēļā tiks uzsvērts bioloģiskās daudzveidības devums sabiedrībai un ekonomikai, kā arī tas, kā ar tās palīdzību atbalstīt un stimulēt atgūšanos no pandēmijas, radot darbvietas un panākot ilgtspējīgu izaugsmi. Jaunā stratēģija parāda, ka šī ir izdevība paskatīties uz visu ar jaunām acīm ar apziņu, ka transformatīvas pārmaiņas patiešām ir iespējamas. Šis ir brīdis, kad pārskatīt mūsu attiecības ar dabu, mainīt darbības, kas veicina bioloģiskās daudzveidības zudumu un plašāku ekoloģisko krīzi, un izvērtēt ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību. ES Zaļajā nedēļā tiks pētīts, kā ES rīcībpolitikas, piemēram, Eiropas zaļais kurss, var palīdzēt aizsargāt un atjaunot dabu, vienlaikus ļaujot tai atgūties un attīstīties.

Šā gada Zaļā nedēļa būs arī pagrieziena punkts, gatavojoties Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencei (COP 15), kura pārcelta uz 2021. gadu un kurā pasaules līderi pieņems 10 gadu rīcības plānu bioloģiskās daudzveidības jomā, kas iezīmēs jaunu globālo kursu cilvēkiem un dabai.