Young Artists

Competition Canvas Logo

Aicinājums visiem māksliniekiem no 0 līdz 18 gadiem:

Izmantojiet savu radošumu, lai palīdzētu radīt nulles piesārņojuma pasauli!
Piesārņojums ietekmē ikvienu no mums. Tomēr tā galvenokārt būs jaunākā paaudze, kas nākotnē izjutīs sekas tam, kā attiecamies pret vidi šobrīd. Mūs interesē, kā šī paaudze uztver ar vidi saistītos jautājumus, neskatoties uz to, vai tas būtu vietējā vai pasaules mērogā. Vēlamies tai sniegt platformu, kurā iespējams iztēloties labāku rītdienu – pasauli bez piesārņojuma –, atainojot to ar mākslas starpniecību.

Tādēļ šī gada “ES Zaļās nedēļas” ietvaros aicinām jaunos māksliniekus iesūtīt savus darbus atbilstoši tēmai “Mana pasaule bez piesārņojuma”, lai parādītu, kāda var izskatīties pasaule bez piesārņojuma.

Tā ir TAVA iespēja demonstrēt savas mākslinieciskās prasmes Eiropas mērogā, parādot, kādā pasaulē vēlies dzīvot.

NOTEIKUMI UN VADLĪNIJAS

Jaunie Eiropas mākslinieki vecumā no 0 līdz 18 gadiem, kas vēlas dalīties savā redzējumā par pasauli bez piesārņojuma.

Mākslas darbiem jāatbilst šī gada “ES Zaļās nedēļas” tēmai “Nulles piesārnojums – lai sabiedrība un planēta būtu veselākas”.

Dalībnieki tiek aicināti iesūtīt attēlu, kas ilustrē to, kā tie iztēlojas pasauli bez piesārņojuma, aplūkojot dažādus elementus vai koncentrējoties uz vienu konkrētu aspektu, piemēram, tīru gaisu, ūdeni, augsni vai ikdienā lietotos produktus.

Mākslinieciskais izpildījums paliek autora ziņā. No zīmējumiem, gleznām un attēlu kolāžām līdz fotogrāfijām un dažādu tehniku kombinācijām – vari ļaut vaļu savām radošajām izpausmēm!

Esi oriģināls! Piedaloties tu apstiprini, ka esi vienīgais iesniegtā mākslas darba autors un īpašnieks.

Darbi jāiesniedz digitālā formā (JPG vai PNG) un vēlams horizontālā formātā (ieteicamā izšķirtspēja: 1200 x 675 pikseļi). Vari dalīties ar savu veikumu sociālajos tīklos Twitter, Facebook vai Instagram, izmantojot tēmturi #ZeroPollution. Neaizmirsti atzīmēt savā ierakstā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta sociālo tīklu kontus, lai varam redzēt tavu mākslas darbu un sazināties ar tevi.

Vari arī iesniegt savu darbu EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Sociālo tīklu ierakstā vai e-pasta ziņojumā noteikti jābūt norādītam mākslinieka vārdam un vecumam.

Mākslinieki var iesniegt savus darbus līdz 2021. gada 15. maija plkst. 18.00 pēc Centrāleiropas laika.

Iesūtītie mākslas darbi būs apskatāmi “ES Zaļās nedēļas 2021” ietvaros sociālajos tīklos, pasākuma tīmekļa vietnē un/vai virtuālajā konferencē. Turklāt šie darbi tiks izmantoti, lai ilustrētu citus Eiropas Komisijas paziņojumus saistībā ar nulles piesārņojumu un citām tēmām.

Mēs paturam tiesības izskatīt vai neizskatīt iesniegtos mākslas darbus.
Jāņem vērā, ka, iesniedzot savu darbu, autors nepārprotami piekrīt
konkursa noteikumiem un Instagram, Facebook un Twitter lietošanas noteikumiem, tostarp autora personas datu (vecuma un vārda) izmantošanai, kā arī piešķir neierobežotas, bezatlīdzības un beztermiņa tiesības izmantot, pavairot, izmantot saziņai, pārveidot un izrādīt darbus (pilnībā vai daļēji) jebkādiem mērķiem bez jebkādas maksas vai cita veida atlīdzības un bez iepriekšējas informēšanas vai atļaujas.