Kas ir vides ieviešanas pārskats?

ES pilsoņi uzskata, ka vides aizsardzība ir kritiski svarīga. Eiropas Savienības vides aizsardzības noteikumi un politika ir vieni no visambiciozākajiem pasaulē. Tomēr galvenās sabiedrības bažas joprojām rada to pareiza īstenošana.

Eiropas Komisija 2019. gada aprīlī publicēja ziņojumu kopumu par vides tiesību īstenošanas stāvokli Eiropā: Vides aizsardzības īstenošanas pārskats

Vides aizsardzības īstenošanas Pārskata mērķis ir sniegt informētu priekšstatu par to, kur atrodas katra Dalībvalsts, identificējot to galvenos trūkumus ES vides tiesību aktu īstenošanā, kā arī ieteikt koriģējošus prioritāros pasākumus un sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas atpaliek īstenošanā, jo īpaši izmantojot dalīšanās instrumentu tehniskai palīdzībai.

EIR ir izstrādāts kā nepārtraukts analīzes, dialoga un sadarbības process, lai uzlabotu esošo ES vides politikas un likumdošanas īstenošanu visās Dalībvalstīs, ko ik pēc diviem gadiem pārtrauc valstu ziņojumi un strukturēti dialogi ar dalībvalstīm.

Valstu ziņojumi sniedz pievienoto vērtību pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām attiecīgajās valstīs: tie sniedz visaptverošu pārskatu par situāciju katrā valstī, kā arī ļauj salīdzināt darbības rezultātus, noteikt kopīgas problēmas un dalīties paraugpraksē.

EIR ir patiess informācijas avots, kas ļauj pilsoņiem panākt labāku vides likumdošanas īstenošanu.

ES pilsoņi uzskata, ka vides aizsardzība ir kritiski svarīga. Eiropas Savienības vides aizsardzības noteikumi un politika ir vieni no visambiciozākajiem pasaulē. Tomēr galvenās sabiedrības bažas joprojām rada to pareiza īstenošana.

Eiropas Komisija 2019. gada aprīlī publicēja ziņojumu kopumu par vides tiesību īstenošanas stāvokli Eiropā: Vides aizsardzības īstenošanas pārskats

Vides aizsardzības īstenošanas Pārskata mērķis ir sniegt informētu priekšstatu par to, kur atrodas katra Dalībvalsts, identificējot to galvenos trūkumus ES vides tiesību aktu īstenošanā, kā arī ieteikt koriģējošus prioritāros pasākumus un sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas atpaliek īstenošanā, jo īpaši izmantojot dalīšanās instrumentu tehniskai palīdzībai.

EIR ir izstrādāts kā nepārtraukts analīzes, dialoga un sadarbības process, lai uzlabotu esošo ES vides politikas un likumdošanas īstenošanu visās Dalībvalstīs, ko ik pēc diviem gadiem pārtrauc valstu ziņojumi un strukturēti dialogi ar dalībvalstīm.

Valstu ziņojumi sniedz pievienoto vērtību pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām attiecīgajās valstīs: tie sniedz visaptverošu pārskatu par situāciju katrā valstī, kā arī ļauj salīdzināt darbības rezultātus, noteikt kopīgas problēmas un dalīties paraugpraksē.

EIR ir patiess informācijas avots, kas ļauj pilsoņiem panākt labāku vides likumdošanas īstenošanu.

ES pilsoņi uzskata, ka vides aizsardzība ir kritiski svarīga. Eiropas Savienības vides aizsardzības noteikumi un politika ir vieni no visambiciozākajiem pasaulē. Tomēr galvenās sabiedrības bažas joprojām rada to pareiza īstenošana.

Eiropas Komisija 2019. gada aprīlī publicēja ziņojumu kopumu par vides tiesību īstenošanas stāvokli Eiropā: Vides aizsardzības īstenošanas pārskats

Vides aizsardzības īstenošanas Pārskata mērķis ir sniegt informētu priekšstatu par to, kur atrodas katra Dalībvalsts, identificējot to galvenos trūkumus ES vides tiesību aktu īstenošanā, kā arī ieteikt koriģējošus prioritāros pasākumus un sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas atpaliek īstenošanā, jo īpaši izmantojot dalīšanās instrumentu tehniskai palīdzībai.

EIR ir izstrādāts kā nepārtraukts analīzes, dialoga un sadarbības process, lai uzlabotu esošo ES vides politikas un likumdošanas īstenošanu visās Dalībvalstīs, ko ik pēc diviem gadiem pārtrauc valstu ziņojumi un strukturēti dialogi ar dalībvalstīm.

Valstu ziņojumi sniedz pievienoto vērtību pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām attiecīgajās valstīs: tie sniedz visaptverošu pārskatu par situāciju katrā valstī, kā arī ļauj salīdzināt darbības rezultātus, noteikt kopīgas problēmas un dalīties paraugpraksē.

EIR ir patiess informācijas avots, kas ļauj pilsoņiem panākt labāku vides likumdošanas īstenošanu.

Image

Ko Jūs varat darīt kā pilsonis?

Ko Jūs varat darīt kā pilsonis?

Uzziniet par situāciju savā valstī

Vairāk informācijas

Ko Jūs varat darīt kā pilsonis?

Vai Jums ir kādas bažas?

Esiet aktīvs, ziņojiet par to. Vispirms sazinieties ar valstu iestādēm, kas vairumā gadījumu ir atbilstošās vietas, lai atrisinātu Jūsu jautājumu. Vairāk informācijas

Jūs varat arī sūdzēties, tieši griežoties ES līmenī, ja esat pārliecināts, ka tiek pārkāpti ES tiesības. Vairāk informācijas

Pirms to darāt, pārbaudiet, kur ES jau rīkojas, varbūt Jūsu jautājums jau tiek risināts. Vairāk informācijas

Ko Jūs varat darīt kā pilsonis?

Piedalieties ES Zaļajā nedēļā!

Daudzi pasākumi visā Eiropā notiks laikā no aprīļa līdz jūnijam. Tiks aplūkotas dažādas problēmas, kas saistītas ar ES vides tiesību aktu piemērošanu dažādās nozarēs, kādas priekšrocības pareiza īstenošana var dot gan ekonomikai, gan sabiedrībai un kā motivēt visus dalībniekus, tostarp pilsoņus, uzņemties iniciatīvu. Šie pasākumi dos iespēju apmainīties ar viedokļiem, mācīties un ietekmēt Jums svarīgus jautājumus. Kāpēc neiesaistīties pasākumā, kas atrodas Jums tuvumā, vai nepievienoties #EUGreenWeek sociālajos medijos? Jūs varat arī sekot Briseles konferencei tiešsaistes pārraidē.