Piedalieties ES Zaļajā nedēļā!

Daudzi pasākumi, kas notiks laikā no aprīļa līdz jūnijam, pievērsīsies problēmām, ar kurām sastopas pilsētas: no gaisa kvalitātes līdz troksnim, atkritumu apsaimniekošanai vai ūdensapgādei, kā arī pilsētplānošanai un daudzām citām tēmām, tostarp iedzīvotāju lomai tajā, lai padarītu pilsētas zaļākas.

Šie pasākumi piedāvās iespēju apmainīties ar viedokļiem, mācīties un izteikties par to, kādā veidā attīstīsies jūsu pilsēta! Varbūt ir vērts piedalīties pasākumā, kas notiek jūsu tuvumā vai pievienoties #EUGreenWeek sociālajos medijos?