NAUJA PRADŽIA

ŽMONĖMS IR GAMTAI

  • Spalio 19 d. Atidarymo renginys Lisabona - Portugalija
  • Spalio 20–22 d. Aukšto lygio konferencija Briuselis - Belgija
  • Rugsėjis–spalis Partnerių renginiai visoje Europoje

2020 m. ES žaliąją savaitę planuojama surengti 2020 m. spalio 19–22 d. Jos tema – gamta ir biologinė įvairovė. Gegužės mėn. priėmus naują 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją, per Žaliosios savaitės renginius bus siekiama atkreipti dėmesį į tai, kuo biologinė įvairovė gali būti naudinga visuomenei ir ekonomikai ir kaip rūpindamiesi ja galime sukurti darbo vietų ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, taip padėdami atgaivinti ekonomiką po pandemijos. Iš naujosios strategijos matyti, kad ekonomikos gaivinimas – proga viską pradėti iš naujo, žinant, kad transformaciniai pokyčiai yra įmanomi. Tai proga mums persvarstyti savo santykį su gamta, pakeisti veiklą, kuri skatina biologinės įvairovės nykimą ir platesnę ekologinę krizę, ir pasverti, kaip tai paveiks mūsų ekonomiką ir visuomenę. Per ES žaliąją savaitę bus nagrinėjama, kaip ES politika, pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas, gali padėti apsaugoti ir atkurti gamtą, kad ji galėtų atsigauti ir klestėti.


Šių metų Žalioji savaitė taip pat bus svarbus etapas rengiantis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijai (COP 15), numatytai surengti 2021 m. Šioje konferencijoje pasaulio lyderiai priims 10 metų biologinės įvairovės veiksmų planą – naują pasaulinį susitarimą žmonėms ir gamtai.