Kas yra aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra?

ES piliečių nuomone, aplinkosauga yra ypatingai svarbi. Europos Sąjunga yra priėmusi keletą ambicingiausių aplinkosaugos taisyklių ir politikų pasaulyje. Tačiau jų tinkamas įgyvendinimas išlieka viena didžiausių problemų, keliančių visuomenės susirūpinimą.

2019 balandžio. Europos Komisija paskelbė peržiūrų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų įgyvendinimo padėtimi Europoje, rinkinį: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros tikslas – suteikti aiškų vaizdą apie tai, kokioje padėtyje yra kiekviena valstybė narė nustatant pagrindinius jos trūkumus įgyvendinant ES aplinkosaugos teisės aktus, taip pat rekomenduoti prioritetinius taisomuosius veiksmus ir teikti paramą toms valstybėms narėms, kurios atsilieka įgyvendinimo, ypač taikant tarpusavio techninės pagalbos priemones, klausimu.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra sukurta kaip nuolatinis analizės, dialogo ir bendradarbiavimo procesas, skirtas pagerinti esamų ES aplinkosaugos politikos ir teisės aktų įgyvendinimą visose valstybėse narėse, kas dvejus metus pateikiant šalių peržiūras ir struktūruotus dialogus su valstybėmis narėmis.

Šalių nuostatų įgyvendinimo peržiūros suteikia pridėtinę vertę atitinkamų šalių piliečiams ir pilietinės visuomenės organizacijoms: jose pateikiama išsami kiekvienos šalies padėties apžvalga ir suteikiama galimybė palyginti veiklos rezultatus, nustatyti bendras problemas bei dalytis gerąja patirtimi.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra tinkamas informacijos šaltinis, leidžiantis piliečiams siekti geresnio aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo.

ES piliečių nuomone, aplinkosauga yra ypatingai svarbi. Europos Sąjunga yra priėmusi keletą ambicingiausių aplinkosaugos taisyklių ir politikų pasaulyje. Tačiau jų tinkamas įgyvendinimas išlieka viena didžiausių problemų, keliančių visuomenės susirūpinimą.

2019 balandžio. Europos Komisija paskelbė peržiūrų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų įgyvendinimo padėtimi Europoje, rinkinį: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros tikslas – suteikti aiškų vaizdą apie tai, kokioje padėtyje yra kiekviena valstybė narė nustatant pagrindinius jos trūkumus įgyvendinant ES aplinkosaugos teisės aktus, taip pat rekomenduoti prioritetinius taisomuosius veiksmus ir teikti paramą toms valstybėms narėms, kurios atsilieka įgyvendinimo, ypač taikant tarpusavio techninės pagalbos priemones, klausimu.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra sukurta kaip nuolatinis analizės, dialogo ir bendradarbiavimo procesas, skirtas pagerinti esamų ES aplinkosaugos politikos ir teisės aktų įgyvendinimą visose valstybėse narėse, kas dvejus metus pateikiant šalių peržiūras ir struktūruotus dialogus su valstybėmis narėmis.

Šalių nuostatų įgyvendinimo peržiūros suteikia pridėtinę vertę atitinkamų šalių piliečiams ir pilietinės visuomenės organizacijoms: jose pateikiama išsami kiekvienos šalies padėties apžvalga ir suteikiama galimybė palyginti veiklos rezultatus, nustatyti bendras problemas bei dalytis gerąja patirtimi.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra tinkamas informacijos šaltinis, leidžiantis piliečiams siekti geresnio aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo.

ES piliečių nuomone, aplinkosauga yra ypatingai svarbi. Europos Sąjunga yra priėmusi keletą ambicingiausių aplinkosaugos taisyklių ir politikų pasaulyje. Tačiau jų tinkamas įgyvendinimas išlieka viena didžiausių problemų, keliančių visuomenės susirūpinimą.

2019 balandžio. Europos Komisija paskelbė peržiūrų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų įgyvendinimo padėtimi Europoje, rinkinį: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros tikslas – suteikti aiškų vaizdą apie tai, kokioje padėtyje yra kiekviena valstybė narė nustatant pagrindinius jos trūkumus įgyvendinant ES aplinkosaugos teisės aktus, taip pat rekomenduoti prioritetinius taisomuosius veiksmus ir teikti paramą toms valstybėms narėms, kurios atsilieka įgyvendinimo, ypač taikant tarpusavio techninės pagalbos priemones, klausimu.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra sukurta kaip nuolatinis analizės, dialogo ir bendradarbiavimo procesas, skirtas pagerinti esamų ES aplinkosaugos politikos ir teisės aktų įgyvendinimą visose valstybėse narėse, kas dvejus metus pateikiant šalių peržiūras ir struktūruotus dialogus su valstybėmis narėmis.

Šalių nuostatų įgyvendinimo peržiūros suteikia pridėtinę vertę atitinkamų šalių piliečiams ir pilietinės visuomenės organizacijoms: jose pateikiama išsami kiekvienos šalies padėties apžvalga ir suteikiama galimybė palyginti veiklos rezultatus, nustatyti bendras problemas bei dalytis gerąja patirtimi.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra tinkamas informacijos šaltinis, leidžiantis piliečiams siekti geresnio aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo.

Image

Ką gali daryti piliečiai?

Ką gali daryti piliečiai?

Sužinokite situaciją savo šalyje

Daugiau informacijos

Ką gali daryti piliečiai?

Ar kažkas jums kelia nerimą?

Būkite aktyvūs ir praneškite apie tai. Pirmiausia susisiekite su šalies institucijomis, kurios dažniausiai tinkamai sprendžia problemas. Daugiau informacijos

Jei esate įsitikinę, kad pažeidžiami ES teisės aktai, galite pateikti pretenziją tiesiogiai ES lygmeniu. Daugiau informacijos

Prieš tai darydami patikrinkite, galbūt ES jau ėmėsi veiksmų ir jūsų problema jau yra sprendžiama. Daugiau informacijos

Ką gali daryti piliečiai?

Dalyvaukite ES Žaliojoje savaitėje!

Įvairūs įvykiai Europoje vyks nuo balandžio iki birželio mėnesio. Jų metu bus nagrinėjamos įvairios problemos, susijusios su ES aplinkosaugos teisės aktų taikymu skirtinguose sektoriuose, svarstoma tinkamo įgyvendinimo nauda ekonomikai ir visuomenei bei kaip paskatinti visus veikėjus, įskaitant piliečius, imtis iniciatyvos. Šių renginių metu bus galima keistis nuomonėmis, mokytis ir pasisakyti jums rūpimais klausimais. Kviečiame dalyvauti renginyje, vyksiančiame šalia jūsų, arba prisijungti prie #EUGreenWeek socialinėje žiniasklaidoje. Briuselio konferenciją galite stebėti ir tiesiogiai internetu.