NOVI POČETAK

ZA LJUDE I PRIRODU

  • 19. listopada Svečano otvaranje Lisabon - Portugal
  • Od 20. do 22. listopada Konferencija na visokoj razini Bruxelles - Belgija
  • Rujan – listopad Partnerska događanja diljem Europe

Zeleni tjedan EU-a 2020. sada je zakazan za 19. i 22. listopada 2020. i posvećen prirodi i biološkoj raznolikosti. Nova strategija EU-a za biološku raznolikost za 2030. donesena je u svibnju, a tijekom Zelenog tjedna naglasit će se doprinos koji biološka raznolikost može pružiti društvu i gospodarstvu te uloga koju može imati u podupiranju i poticanju oporavka u svijetu nakon pandemije, primjerice kroz nova radna mjesta i održiv rast. Novom strategijom ističe se da je oporavak prilika za novi početak jer smo spoznali da su korjenite promjene moguće. To je prilika da se ponovno razmotri naš odnos s prirodom, promijene aktivnosti koje dovode do gubitka biološke raznolikosti i šire ekološke krize te ocijene posljedice za naše gospodarstvo i društvo. U okviru Zelenog tjedna EU-a ispitat će se kako politike EU-a kao što je europski zeleni plan mogu pomoći u zaštiti i obnovi prirode, ostavljajući joj prostora da se oporavi i buja.

Ovogodišnji Zeleni tjedan ujedno će biti prekretnica ususret Konferenciji stranaka (COP 15) Konvencije o biološkoj raznolikosti, koja je sada planirana za 2021., na kojoj će svjetski čelnici donijeti desetogodišnji akcijski plan za biološku raznolikost, novi globalni dogovor za ljude i prirodu.