Što je Pregled aktivnosti u području okoliša?

Građani Europske unije smatraju da je zaštita okoliša od presudne važnosti. Europska unija ima neke od najambicioznijih pravila i politika zaštite okoliša u cijelom svijetu. Međutim, njihova ispravna implementacija i dalje predstavlja veliki razlog za zabrinutost u društvu .

U travnju 2019. godine Europska komisija objavila je niz izvješća o stanju implementacije zakona u području okoliša u Europi pod nazivom Pregled aktivnosti u području okoliša

Svrha Pregleda aktivnosti u području okoliša jest pružiti informativni prikaz stanja u svakoj državi članici, koji navodi glavne nedostatke iste vezane uz implementaciju zakonodavstva Europske unije u području okoliša, te preporučiti korektivne mjere i pružiti podršku onim državama članicama koje zaostaju u implementaciji, osobito putem istorazinskog alata za tehničku pomoć.

Pregled aktivnosti u području okoliša osmišljen je kao kontinuirani proces analize, dijaloga i suradnje čija je svrha poboljšanje implementacije postojećih pravila i zakonodavstava Europske unije u svim državama članicama i koji se svake dvije godine potkrepljuje objavom izvješća o državama i strukturiranim dijalozima s državama članicama.

Izvješća o državama donose dodanu vrijednost za građane i organizacije civilnog društva u dotičnim državama: pružaju sveobuhvatan pregled situacije u svakoj državi i također omogućavaju usporedbu učinka, utvrđivanje zajedničkih izazova i dijeljenje najboljih praksi.

Pregled aktivnosti u području okoliša predstavlja nepristran izvor informacija koje omogućavaju građanima da ustraju na boljoj implementaciji zakonodavstva u području okoliša.

Građani Europske unije smatraju da je zaštita okoliša od presudne važnosti. Europska unija ima neke od najambicioznijih pravila i politika zaštite okoliša u cijelom svijetu. Međutim, njihova ispravna implementacija i dalje predstavlja veliki razlog za zabrinutost u društvu .

U travnju 2019. godine Europska komisija objavila je niz izvješća o stanju implementacije zakona u području okoliša u Europi pod nazivom Pregled aktivnosti u području okoliša

Svrha Pregleda aktivnosti u području okoliša jest pružiti informativni prikaz stanja u svakoj državi članici, koji navodi glavne nedostatke iste vezane uz implementaciju zakonodavstva Europske unije u području okoliša, te preporučiti korektivne mjere i pružiti podršku onim državama članicama koje zaostaju u implementaciji, osobito putem istorazinskog alata za tehničku pomoć.

Pregled aktivnosti u području okoliša osmišljen je kao kontinuirani proces analize, dijaloga i suradnje čija je svrha poboljšanje implementacije postojećih pravila i zakonodavstava Europske unije u svim državama članicama i koji se svake dvije godine potkrepljuje objavom izvješća o državama i strukturiranim dijalozima s državama članicama.

Izvješća o državama donose dodanu vrijednost za građane i organizacije civilnog društva u dotičnim državama: pružaju sveobuhvatan pregled situacije u svakoj državi i također omogućavaju usporedbu učinka, utvrđivanje zajedničkih izazova i dijeljenje najboljih praksi.

Pregled aktivnosti u području okoliša predstavlja nepristran izvor informacija koje omogućavaju građanima da ustraju na boljoj implementaciji zakonodavstva u području okoliša.

Građani Europske unije smatraju da je zaštita okoliša od presudne važnosti. Europska unija ima neke od najambicioznijih pravila i politika zaštite okoliša u cijelom svijetu. Međutim, njihova ispravna implementacija i dalje predstavlja veliki razlog za zabrinutost u društvu .

U travnju 2019. godine Europska komisija objavila je niz izvješća o stanju implementacije zakona u području okoliša u Europi pod nazivom Pregled aktivnosti u području okoliša

Svrha Pregleda aktivnosti u području okoliša jest pružiti informativni prikaz stanja u svakoj državi članici, koji navodi glavne nedostatke iste vezane uz implementaciju zakonodavstva Europske unije u području okoliša, te preporučiti korektivne mjere i pružiti podršku onim državama članicama koje zaostaju u implementaciji, osobito putem istorazinskog alata za tehničku pomoć.

Pregled aktivnosti u području okoliša osmišljen je kao kontinuirani proces analize, dijaloga i suradnje čija je svrha poboljšanje implementacije postojećih pravila i zakonodavstava Europske unije u svim državama članicama i koji se svake dvije godine potkrepljuje objavom izvješća o državama i strukturiranim dijalozima s državama članicama.

Izvješća o državama donose dodanu vrijednost za građane i organizacije civilnog društva u dotičnim državama: pružaju sveobuhvatan pregled situacije u svakoj državi i također omogućavaju usporedbu učinka, utvrđivanje zajedničkih izazova i dijeljenje najboljih praksi.

Pregled aktivnosti u području okoliša predstavlja nepristran izvor informacija koje omogućavaju građanima da ustraju na boljoj implementaciji zakonodavstva u području okoliša.

Image

Što vi možete učiniti kao građanin?

Što vi možete učiniti kao građanin?

Doznajte situaciju u svojoj državi

Više informacija

Što vi možete učiniti kao građanin?

Zabrinjava li vas nešto?

Preuzmite aktivnu ulogu, prijavite problem. Prvo se obratite nacionalnim nadležnim tijelima. Ova su tijela u većini slučajeva relevantna za rješavanje vašeg problema. Više informacija

Također možete izravno podnijeti pritužbu na razini Europske unije, ako ste sigurni da je došlo do kršenja zakona Europske unije. Više informacija

Prije nego to učinite, provjerite u kojim područjima Europska unija već poduzima mjere. Možda se vaš problem već rješava. Više informacija

Što vi možete učiniti kao građanin?

Sudjelujte u Zelenom tjednu Europske unije!

Brojni događaji diljem Europe održat će se u razdoblju između travnja i lipnja. U okviru tih događaja razmotrit će se razni izazovi vezani uz primjenu zakonodavstva Europske unije vezanog uz okoliš u raznim sektorima, pogodnosti koje ispravna implementacija može donijeti za gospodarstvo i društvo te načini za motiviranje svih sudionika, uključujući građane, na poduzimanje inicijative. Ovi događaji pružaju priliku za razmjenu stavova, učenje i predstavljanje vlastitog mišljenja o stvarima koje su vam važne. Stoga, zašto ne biste sudjelovali na događaju u vašoj blizini ili se pridružili Zelenom tjednu Europske unije (#EUGreenWeek) na društvenim mrežama? Također možete pratiti Konferenciju u Bruxellesu putem prijenosa uživo na mreži.