Young Artists

Competition Canvas Logo

Ag glaoch ar ealaíóntóirí 0-18:

Úsáid do chruthaitheacht chun cabhrú linn domhan gan truailliú a chruthú!
Bíonn tionchar ag truailliú ar gach duine againn. Mar sin féin, is í an ghlúin óg den chuid is mó a mhairfidh amárach le hiarmhairtí an chaithimh a thugaimid don timpeallacht inniu. Ba mhaith linn guth a thabhairt don ghlúin sin faoin gcaoi a bhféachann siad ar shaincheisteanna comhshaoil sa domhan ina maireann siad, cibé acu áitiúil nó domhanda. Ba mhaith linn ardán a thabhairt dóibh chun domhan níos fearr don lá amárach a shamhlú, domhan gan truailliú, agus é a chur in iúl tríd an ealaín.

Sin é an fáth, roimh Sheachtain Ghlas an AE i mbliana, go bhfuilimid ag seoladh glao ar iontrálacha ealaíne faoin téama “Mo Dhomhan gan Truailliú”, ag spreagadh ealaíontóirí óga chun a thaispeáint cén chuma a bheadh ar dhomhan atá saor ó thruailliú.

Seo DO sheans chun do scileanna ealaíne a léiriú don Eoraip agus an domhan ar mhaith leat cónaí ann a thaispeáint dúinn.

RIALACHA AGUS TREOIRLÍNTE

Ealaíontóirí óga Eorpacha, idir 0-18 mbliana d’aois, ar miain leo a bhfís de dhomhan gan ruailliú a roinnt linn.

Caithfidh na saothair ealaíne díriú ar théama Sheachtain Ghlas an AE i mbliana “Truailliú nialasach – ar mhaithe le pláinéad agus daoine níos sláintiúla”.

Tugtar cuireadh do rannpháirtithe pictiúr a chur isteach a an léiríonn an íomhá atá acu de dhomhan gan truailliú, ag díriú ar eilimintí éagsúla nó ar eilimint amháin, m.sh. aer, uisce, ithir saor ó thruailliú nó táirgí laethúla a úsáidimid agus iad saor ó thruailliú.

Is féidir leis an údar a rogha teicníc ealaíne a úsáid. Ó líníochtaí, pictiúir agus colláisí pictiúr go grianghraif agus teaglaim de theicnící éagsúla – ba mhaith linn go dtabharfá cead a cinn do do shamhlaíocht!

Ceap rud éigin nua! Is ionann pháirt a ghlacadh agus a dheimhniú gur tusa údar agus úinéir aonair an chóipchirt a ghabhann leis an saothar ealaíne a cuireadh isteach.

Ní mór saothair ealaíne a chur isteach i bhfoirm dhigiteach (JPG nó PNG) agus i bhformáid chothrománach más féidir (taifeach molta: 1200x675 picteilín). Féadfaidh tú do shaothar ealaíne a roinnt ar Twitter, Facebook nó Instagram trí úsáid a bhaint as an heaischlib #ZeroPollution. Ná dearmad ár gcuntais Chomhshaoil AE a chlibeáil i do phost ionas go bhfeicfimid do shaothar ealaíne agus gur féidir linn tú a leanúint.

De rogha air sin, is féidir leat do chion a chur chuig EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Féach chuige go luaitear céadainm agus aois an ealaíontóra sa phost meán sóisialta nó sa ríomhphost.

Glacfar le hiarratais go dtí a 6 tráthnóna Am Lár na hEorpa ar an 15 Bealtaine 2021.

Taispeánfar saothair ealaíne a cuireadh isteach le linn Sheachtain Ghlas 2021 an AE ar na meáin shóisialta, ar shuíomh Gréasáin na hócáide agus / nó ag an gcomhdháil fhíorúil. Thairis sin, féachfar an mbeadh na híomhánna oiriúnach mar mhaisiú do chumarsáidí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le truailliú nialais agus nithe eile.

Coimeádaimid an ceart na saothair ealaíne a cuireadh isteach a mheas nó gan iad a mheas.
Tabhair faoi deara gurb ionann iontráil a chur isteach agus toiliú gan athbhrí le ‘
Téarmaí agus Coinníollacha’ an chomórtais agus le Téarmaí Úsáide Instagram, Facebook agus Twitter, lena n-áirítear úsáid sonraí pearsanta an údair (aois agus céadainm) chomh maith le ceart neamhshrianta, saor ó ríchíosa, buan a thabhairt chun na saothair a úsáid, a atáirgeadh, a chur in iúl, a mhionathrú agus a thaispeáint (go hiomlán nó go páirteach) chun aon chríche gan aon táille nó aon chineál eile cúitimh, agus gan fógra nó cead breise.