Young Artists

Competition Canvas Logo
 

Bíonn tionchar ag truailliú ar gach duine againn. Mar sin féin, is í an ghlúin óg den chuid is mó a mhairfidh amárach le hiarmhairtí an chaithimh a thugaimid don timpeallacht inniu. Ba mhaith linn guth a thabhairt don ghlúin sin faoin gcaoi a bhféachann siad ar shaincheisteanna comhshaoil sa domhan ina maireann siad, cibé acu áitiúil nó domhanda. Ba mhaith linn ardán a thabhairt dóibh chun domhan níos fearr don lá amárach a shamhlú, domhan gan truailliú, agus é a chur in iúl tríd an ealaín.

Sin é an fáth, roimh Sheachtain Ghlas an AE i mbliana, go bhfuilimid ag seoladh glao ar iontrálacha ealaíne faoin téama “Mo Dhomhan gan Truailliú”, ag spreagadh ealaíontóirí óga chun a thaispeáint cén chuma a bheadh ar dhomhan atá saor ó thruailliú.