UUSI ALKU

IHMISILLE JA LUONNOLLE

  • 19. lokakuuta Avajaistapahtuma Lissabon - Portugali
  • 20.–22. lokakuuta Korkean tason konferenssi Bryssel - Belgia
  • Syyskuu–lokakuu Kumppanitapahtumat eri puolilla Eurooppaa

Vuoden 2020 EU:n vihreä viikko järjestetään 19.–22. lokakuuta 2020 teemalla luonto ja sen monimuotoisuus. Uusi vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia hyväksyttiin toukokuussa. Tämän vuoden vihreän viikon aikana korostetaankin luonnon monimuotoisuuden merkitystä yhteiskunnalle ja taloudelle sekä sen roolia pandemiasta elpymisessä työpaikkojen ja kestävän kasvun luomisen kautta. Uusi strategia osoittaa, että elpyminen tarjoaa tilaisuuden uuteen alkuun, jos vain haluamme perustavanlaatuisen muutoksen.  Voimme uudistaa suhdettamme luontoon, muuttaa toimintoja, jotka köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta ja laajentavat ekologista kriisiä, sekä punnita vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. EU:n vihreän viikon aikana tarkastellaan, miten EU:n toimenpiteillä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla, voidaan osaltaan suojella luontoa ja ennallistaa se, jotta luonto voi palautua ja kukoistaa.

Tämänvuotinen vihreä viikko on myös välivaihe valmistauduttaessa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokoukseen (COP 15). Kokous on määrä järjestää vuonna 2021, ja maailman johtajien on tarkoitus hyväksyä sen aikana luonnon monimuotoisuutta koskeva kymmenvuotinen toimintasuunnitelma eli uusi kattava sopimus ihmisiä ja luontoa varten.