Young Artists

Competition Canvas Logo

Saastuminen vaikuttaa meihin kaikkiin. Nuori sukupolvi on kuitenkin se, joka elää tulevaisuudessa niiden seurausten kanssa, jotka aiheutuvat siitä, kuinka me kohtelemme ympäristöämme nykyään. Me haluamme antaa tälle sukupolvelle äänen saadaksemme selville, kuinka he näkevät ympäristöasiat maailmassa, jossa he elävät, paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Haluamme tarjota heille alustan, jolla he voivat kuvitella tulevaisuuden paremman maailman ilman saasteita ja tuoda kuvitelmansa esiin taiteen avulla.

Tämän vuoksi ennen tämän vuoden EU:n vihreää viikkoa esitämme kutsun luoda taidetta aiheella ”Minun saasteeton maailmani”. Tavoitteena on rohkaista nuoria taiteilijoita tuomaan esiin, miltä saasteeton maailma voisi näyttää.