Mikä on ympäristönsuojelun arviointi?

EU-kansalaisten mielestä ympäristönsuojelu on ratkaisevan tärkeää. Euroopan Unionin ympäristönsuojelusäännöt ja -käytännöt kuuluvat maailman vaativimpiin. Niiden asianmukainen täytäntöönpano on kuitenkin yhteiskunnan suuri huolenaihe.

Huhtikuussa 2019 Euroopan komissio julkaisi raporttisarjan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta Euroopassa: ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoon perustuva kuva kunkin jäsenvaltion tilanteesta, tunnistaa niiden tärkeimmät puutteet EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa, suositella ensisijaisia korjaavia toimenpiteitä ja tarjota tukea niille jäsenvaltioille, joissa täytäntöönpano on viivästynyt, mikä tehdään etenkin teknisen tuen vertaisvälineen avulla.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on suunniteltu jatkuvaksi analysointi-, keskustelu- ja yhteistyöprosessiksi, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa ja jota täydentävät kahden vuoden välein julkaistut maakohtaiset raportit ja jäsennetyt keskustelut jäsenvaltioiden kanssa.

Maakohtaiset raportit antavat lisäarvoa kyseisten maiden kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille: ne antavat kattavan yleiskuvan kunkin maan tilanteesta sekä mahdollistavat tulosten vertailemisen, yhteisten haasteiden tunnistamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on puolueeton tietolähde, jonka avulla kansalaiset voivat vaatia parempaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa.

EU-kansalaisten mielestä ympäristönsuojelu on ratkaisevan tärkeää. Euroopan Unionin ympäristönsuojelusäännöt ja -käytännöt kuuluvat maailman vaativimpiin. Niiden asianmukainen täytäntöönpano on kuitenkin yhteiskunnan suuri huolenaihe.

Huhtikuussa 2019 Euroopan komissio julkaisi raporttisarjan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta Euroopassa: ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoon perustuva kuva kunkin jäsenvaltion tilanteesta, tunnistaa niiden tärkeimmät puutteet EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa, suositella ensisijaisia korjaavia toimenpiteitä ja tarjota tukea niille jäsenvaltioille, joissa täytäntöönpano on viivästynyt, mikä tehdään etenkin teknisen tuen vertaisvälineen avulla.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on suunniteltu jatkuvaksi analysointi-, keskustelu- ja yhteistyöprosessiksi, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa ja jota täydentävät kahden vuoden välein julkaistut maakohtaiset raportit ja jäsennetyt keskustelut jäsenvaltioiden kanssa.

Maakohtaiset raportit antavat lisäarvoa kyseisten maiden kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille: ne antavat kattavan yleiskuvan kunkin maan tilanteesta sekä mahdollistavat tulosten vertailemisen, yhteisten haasteiden tunnistamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on puolueeton tietolähde, jonka avulla kansalaiset voivat vaatia parempaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa.

EU-kansalaisten mielestä ympäristönsuojelu on ratkaisevan tärkeää. Euroopan Unionin ympäristönsuojelusäännöt ja -käytännöt kuuluvat maailman vaativimpiin. Niiden asianmukainen täytäntöönpano on kuitenkin yhteiskunnan suuri huolenaihe.

Huhtikuussa 2019 Euroopan komissio julkaisi raporttisarjan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta Euroopassa: ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoon perustuva kuva kunkin jäsenvaltion tilanteesta, tunnistaa niiden tärkeimmät puutteet EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa, suositella ensisijaisia korjaavia toimenpiteitä ja tarjota tukea niille jäsenvaltioille, joissa täytäntöönpano on viivästynyt, mikä tehdään etenkin teknisen tuen vertaisvälineen avulla.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on suunniteltu jatkuvaksi analysointi-, keskustelu- ja yhteistyöprosessiksi, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa ja jota täydentävät kahden vuoden välein julkaistut maakohtaiset raportit ja jäsennetyt keskustelut jäsenvaltioiden kanssa.

Maakohtaiset raportit antavat lisäarvoa kyseisten maiden kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille: ne antavat kattavan yleiskuvan kunkin maan tilanteesta sekä mahdollistavat tulosten vertailemisen, yhteisten haasteiden tunnistamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on puolueeton tietolähde, jonka avulla kansalaiset voivat vaatia parempaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa.

Image

Mitä voit tehdä kansalaisena?

Mitä voit tehdä kansalaisena?

Ota selvää oman maasi tilanteesta

Lisätietoja

Mitä voit tehdä kansalaisena?

Onko sinulla huolenaihe?

Ole aktiivinen ja ilmoita siitä. Ota ensin yhteyttä maasi viranomaisiin, joilla on useimmissa tapauksissa parhaat mahdollisuudet ratkaista ongelma. Lisätietoja

Voit valittaa myös suoraan EU-tasolla, jos olet varma siitä, että EU-lakia on rikottu. Lisätietoja

Ennen kuin teet niin, tarkista, mitä ongelmia EU:ssa jo käsitellään, sillä oma ongelmasi saattaa olla jo käsiteltävänä. Lisätietoja

Mitä voit tehdä kansalaisena?

Osallistu EU:n vihreään viikkoon!

Euroopassa järjestetään useita eri tapahtumia huhti-kesäkuussa. Niissä tarkastellaan eri haasteita, jotka liittyvät EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon eri sektoreilla, etuja, joita oikeanlainen täytäntöönpano voi tuoda taloudelle ja yhteiskunnalle sekä sitä, kuinka kansalaisia ja kaikkia toimijoita voidaan motivoida ryhtymään toimeen. Näissä tapahtumissa saat tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä, oppia uutta ja ilmaista mielipiteesi sinulle tärkeistä asioista. Osallistu sinua lähellä olevaan tapahtumaan tai tule mukaan #EUGreenWeek sosiaalisessa mediassa? Halutessasi voit seurata Brysselin konferenssia suoratoistolähetyksenä.