Luonnolla on väliä

Biodiversiteetti on maapallon elämän monimuotoisuutta. Tämä elävien olioiden verkko on luonnon ydin, joka puhdistaa juomavetemme ja hengitysilmamme, pölyttää viljelykasvimme, sääntelee ilmastoa, pitää maaperän hedelmällisenä ja tarjoaa meille lääkkeitä sekä monia teollisuuden tarvitsemia perusrakenneosia.

Silti menetämme luontoa enemmän kuin koskaan

Kaikki tieteilijät ovat yhtä mieltä: menetämme luontoa enemmän kuin koskaan joka puolella maailmaa. Tämä häviö liittyy läheisesti ilmastonmuutokseen ja on osa yleistä ekologista kriisiä. Luonnon monimuotoisuuden häviämisen vaikutukset ovat jo nähtävissä ja pahenevat, jos sama trendi jatkuu.

Tiesitkö?

 • Ihmisen toiminta on nyt muuttanut merkittävästi kolme neljäsosaa maaympäristöstä ja kaksi kolmasosaa meriympäristöstä.
 • Materiaalien, polttoaineiden ja elintarvikkeiden talteenotto ja jalostus aiheuttavat 90 prosenttia biodiversiteettihäviöstä ja puolet kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
 • Luontoon kohdistuvien vaatimustemme täyttämiseen tarvittaisiin nyt vuosittain 1,6 maapalloa.

Miksi siis menetämme biodiversiteettiä?

Elinympäristöjen häviäminen, liiallinen käyttö, ilmastonmuutos, saastuminen ja haitalliset vieraslajit edistävät luonnon monimuotoisuuden häviämistä. Taustalla oleva syy on kuitenkin kestämätön ihmisen toiminta. Uusien resurssien tarpeemme edistää metsien kaatamista, muuttaa maankäytön tapoja ja tuhoaa luonnollisia elinympäristöjä kaikkialla maailmassa.  

Euroopassa luonnon monimuotoisuuden häviämisen suurin syy on muutos maankäytössä. Maanviljely- ja metsänhoitokäytännöistä on tullut intensiivisempiä, ja nykyisin käytetään enemmän kemiallisia lisäaineita ja vähemmän eri kasvilajikkeita sekä jätetään vähemmän tilaa peltojen välille. Tämä moninaisuuden puute johtaa esimerkiksi hyönteisten, ja siten lintujen, määrän vähenemiseen.

Kaupungit ja taajamat ovat laajentuneet huomattavasti jättäen vähemmän tilaa luonnolle. Kun maanviljely- ja kaupunkikehitys vievät tilan luonnolta, seurauksena on luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Onko sillä todella väliä?

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on vaarallista yhteiskunnallemme ja taloudellemme. Se on...

 • liiketoimintakysymys, koska luonnon pääoma tarjoaa olennaisia resursseja teollisuudelle
 • turvallisuuskysymys, koska luonnonresurssien häviäminen, etenkin kehitysmaissa, voi johtaa konflikteihin
 • ilmastokysymys, koska luonnollisten elinympäristöjen tuhoaminen nopeuttaa maapallon lämpenemistä
 • elintarviketurvallisuuskysymys, koska pölyttäjillä on tärkeä rooli elintarvikejärjestelmässämme
 • eettinen kysymys, koska luonnon monimuotoisuuden häviäminen aiheuttaa eniten haittaa köyhimmille, mikä lisää eriarvoisuutta
 • sukupolvien välinen kysymys, koska riistämme jälkikasvultamme elintärkeän resurssin
 • moraalinen kysymys, koska meidän ei pidä tuhota elävää planeettaa
 • terveyskysymys, koska luonto parantaa ilmanlaatua, vähentää saasteille altistumista ja viilentää kaupunkejamme.

Tiesitkö?

 • Jopa 300 miljoonalla ihmisellä on jo suuri tulvien ja hirmumyrskyjen uhka rannikkojen elinympäristöjen ja suojauksen häviämisen tähden
Mitä voit tehdä?
Generic placeholder image

Kuinka voimme pysäyttää tämän häviämisen?

Tieteilijöiden mielestä seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittisiä. Meidän on tehtävä suuria muutoksia elämäntapaamme energiajärjestelmissä, maankäytössä, rakennuksissa, kaupungeissa, liikenteessä ja elintarvikkeissa, jotta voimme saavuttaa lähes nollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalainen vihreä sopimus on EU:n vastaus tähän kriisiin.

Suurin osa tarvittavista teknologioista on jo olemassa, mutta meidän on käytettävä niitä laajemmin. Meidän täytyy ottaa ne nopeasti käyttöön, käyttää puhtaampia energialähteitä, vähentää metsien kaatamista, hallita maankäyttöä paremmin ja siirtyä kestävään maanviljelyyn.  Useampien yritysten on käsitettävä, että ne ovat riippuvaisia luonnonresursseista elintarvikkeiden, kuitujen ja rakennusaineiden saannissa. Niiden on otettava käyttöön kulutus- ja tuotantomalleja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttämistä.

Mitä Eurooppa tekee ongelman ratkaisemiseksi?

Osana uutta vihreää sopimusta Eurooppa sitoutuu vahvasti uuden biodiversiteettistrategian kolmeen eri prioriteettiin: luonnon monimuotoisuuden suojaamiseen tulevilta haitoilta, jo aiheutuneen vahingon korjaamiseen sekä sen varmistamiseen, että huoli luonnon monimuotoisuudesta on kaikkien muiden asiaankuuluvien politiikka-alueiden keskeinen osa.

Kansainvälisesti EU on tärkeä luonnon monimuotoisuuden suojaamisen ja luonnonresurssien kestävän käyttämisen tukija. Se käyttää kehitysmaiden luonnon monimuotoisuuteen vuosittain yli 350 miljoonaa euroa ohjelmien kautta, jotka keskittyvät suoraan luonnon monimuotoisuuteen ja tekevät siitä ydinasian muilla sektoreilla. Esimerkiksi vuonna 2018 EU rahoitti 66:ta suojelualuetta 27 maassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Euroopan tavoitteena on, että maailman johtajat sopivat luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevasta yleistavoitteesta Kunmingissa Kiinassa keväällä 2021. Tämä tulee vastaamaan Pariisin 1,5°:n tavoitetta. Tämä luonnon monimuotoisuuden sopimusta koskeva 15. kokous (CBD COP 15) tarkistaa, miten olemme edistyneet maailman tämänhetkisissä biodiversiteettitavoitteissa, ja kohottaa tavoitetasoa seuraaville kymmenelle vuodelle.

Generic placeholder image

Mitä minä voin tehdä?


Kansalaiset

Yritykset

Monet yritykset ymmärtävät nyt, kuinka tärkeää on arvioida, arvostaa ja ottaa huomioon yritysten vaikutus luonnon pääomaan ja ekosysteemipalveluihin sekä yritysten riippuvuus niistä. Ne ymmärtävät, kuinka tämä voi auttaa niitä arvioimaan talousriskin ja varustaa ne kattavalla kestävyysmittarilla 21. vuosisadalle.

Yritysten saamat edut:

 • liiketoimintamallien pitkän aikavälin elinkelpoisuus
 • kustannussäästöt
 • toiminnan tehokkuuden lisääntyminen
 • kasvava markkinaosuus
 • pääsy uusille markkinoille, uusiin tuotteisiin ja palveluihin
 • ennakoitavat ja vakaat toimitusketjut ja  
 • paremmat suhteet sidosryhmiin ja asiakkaisiin.

Euroopan rahoitusmarkkinoiden edelläkävijät kehittävät menetelmiä, joilla ne voivat mitata vaikutustaan salkkutasolla.

Useampien yritysten on otettava käyttöön kulutus- ja tuotantomalleja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttämistä. Luonnon monimuotoisuutta edistävä menettely tuottaa liikearvoa asiakkaiden keskuudessa, mikä tuo uusia kaupallisia mahdollisuuksia kaikille.

Tule mukaan liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevään foorumiin ja opi muiden kokemuksista: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Kaupungit

Osallistu Euroopan vihreään viikkoon!

Eri puolilla Eurooppaa järjestetään lukuisia tapahtumia syyskuun puolivälistä lokakuuhun. Niissä tarkastellaan eri haasteita, jotka liittyvät luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

Näissä tapahtumissa pääset vaihtamaan mielipiteitä sekä oppimaan ja päättämään asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä. Osallistu sinua lähellä olevaan tapahtumaan tai tule mukaan #EUGreenWeekiin sosiaalisessa mediassa?

Voit seurata Brysselin konferenssia suoratoistona Internetissä.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.