Mis on keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine?

EL kodanikud peavad keskkonnakaitset väga oluliseks. Euroopa Liidul on mõned kõige ambitsioonikamad keskkonnakaitsereeglid ja -poliitikad kogu maailmas. Samas tekitab nende nõuetekohane elluviimine endiselt suurt muret ühiskonnale.

Aprillis 2019 avaldas Euroopa Komisjon raportite kogumiku keskkonnaseaduste elluviimise olukorra kohta Euroopas: Keskkonnaseisundi aruanne

Keskkonnaseisundi aruande (EIR) eesmärk on pakkuda põhjalikku ülevaadet kõikide liikmesriikide olukorra kohta, tuvastades nende peamised puudujäägid EL keskkonnaalaste õigusaktide elluviimisel, ja soovitada leevendavaid esmatähtsaid meetmeid ning toetada neid liikmesriike, kes on elluviimises maha jäänud, eriti partneritevahelise tehnilise toe kaudu.

EIR on mõeldud analüüsi, dialoogi ja koostöö pideva protsessina, et parandada olemasoleva EL keskkonnaalase poliitika ja õigusaktide elluviimist kõikides liikmesriikides, mida rõhutavad iga kahe aasta tagant avaldatavad liikmesriikide riiklike aruanded ja struktureeritud dialoogid.

Riikide aruanded annavad vastavate riikide kodanikele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele lisaväärtuse: need annavad põhjaliku ülevaate iga riigi olukorra kohta ja lisaks võimaldavad võrrelda tulemusi, teha kindlaks ühised probleemid ja jagada parimaid praktikaid.

EIR on aus informatsiooniallikas, mis võimaldab kodanikel nõuda keskkonnaalase seadusandluse paremat elluviimist.

 

EL kodanikud peavad keskkonnakaitset väga oluliseks. Euroopa Liidul on mõned kõige ambitsioonikamad keskkonnakaitsereeglid ja -poliitikad kogu maailmas. Samas tekitab nende nõuetekohane elluviimine endiselt suurt muret ühiskonnale.

Aprillis 2019 avaldas Euroopa Komisjon raportite kogumiku keskkonnaseaduste elluviimise olukorra kohta Euroopas: Keskkonnaseisundi aruanne

Keskkonnaseisundi aruande (EIR) eesmärk on pakkuda põhjalikku ülevaadet kõikide liikmesriikide olukorra kohta, tuvastades nende peamised puudujäägid EL keskkonnaalaste õigusaktide elluviimisel, ja soovitada leevendavaid esmatähtsaid meetmeid ning toetada neid liikmesriike, kes on elluviimises maha jäänud, eriti partneritevahelise tehnilise toe kaudu.

EIR on mõeldud analüüsi, dialoogi ja koostöö pideva protsessina, et parandada olemasoleva EL keskkonnaalase poliitika ja õigusaktide elluviimist kõikides liikmesriikides, mida rõhutavad iga kahe aasta tagant avaldatavad liikmesriikide riiklike aruanded ja struktureeritud dialoogid.

Riikide aruanded annavad vastavate riikide kodanikele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele lisaväärtuse: need annavad põhjaliku ülevaate iga riigi olukorra kohta ja lisaks võimaldavad võrrelda tulemusi, teha kindlaks ühised probleemid ja jagada parimaid praktikaid.

EIR on aus informatsiooniallikas, mis võimaldab kodanikel nõuda keskkonnaalase seadusandluse paremat elluviimist.

 

EL kodanikud peavad keskkonnakaitset väga oluliseks. Euroopa Liidul on mõned kõige ambitsioonikamad keskkonnakaitsereeglid ja -poliitikad kogu maailmas. Samas tekitab nende nõuetekohane elluviimine endiselt suurt muret ühiskonnale.

Aprillis 2019 avaldas Euroopa Komisjon raportite kogumiku keskkonnaseaduste elluviimise olukorra kohta Euroopas: Keskkonnaseisundi aruanne

Keskkonnaseisundi aruande (EIR) eesmärk on pakkuda põhjalikku ülevaadet kõikide liikmesriikide olukorra kohta, tuvastades nende peamised puudujäägid EL keskkonnaalaste õigusaktide elluviimisel, ja soovitada leevendavaid esmatähtsaid meetmeid ning toetada neid liikmesriike, kes on elluviimises maha jäänud, eriti partneritevahelise tehnilise toe kaudu.

EIR on mõeldud analüüsi, dialoogi ja koostöö pideva protsessina, et parandada olemasoleva EL keskkonnaalase poliitika ja õigusaktide elluviimist kõikides liikmesriikides, mida rõhutavad iga kahe aasta tagant avaldatavad liikmesriikide riiklike aruanded ja struktureeritud dialoogid.

Riikide aruanded annavad vastavate riikide kodanikele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele lisaväärtuse: need annavad põhjaliku ülevaate iga riigi olukorra kohta ja lisaks võimaldavad võrrelda tulemusi, teha kindlaks ühised probleemid ja jagada parimaid praktikaid.

EIR on aus informatsiooniallikas, mis võimaldab kodanikel nõuda keskkonnaalase seadusandluse paremat elluviimist.

 

Image

Mida saate teha teie kodanikuna?

Mida saate teha teie kodanikuna?

Tutvuge enda riigi olukorraga

Rohkem infot

Mida saate teha teie kodanikuna?

Kas teil on muresid?

Olge aktiivne, andke sellest teada. Esiteks võtke ühendust riigiasutustega, enamikel juhtudel tegelevad need just teie probleemi lahendamisega. Rohkem infot

Lisaks võite esitada kaebuse otse EL tasandil, kui olete veendunud, et rikutud on EL seadust. Rohkem infot

Enne selle tegemist kontrollige, kas EL on juba kasutusele võtnud meetmeid, võib olla teie murega juba tegeldakse. Rohkem infot

Mida saate teha teie kodanikuna?

Osalege EL Rohelisel nädalal!

Aprillist kuni juunini leiavad kogu Euroopas aset väga paljud üritused. Need võtavad vaatluse alla erinevad väljakutsed, mis on seotud EL keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega erinevates sektorites, hüved, mida nõuetekohane elluviimine võib kaasa tuua nii majandusele kui ühiskonnale, ja kuidas motiveerida kõiki osalejaid, sealhulgas kodanikke võtma initsiatiivi. Need üritused pakuvad võimalust vahetada arvamusi, õppida ja avaldada arvamust teie jaoks olulistel teemadel. Miks mitte võtta osa teie lähedal asuvast üritusest või ühineda #EUGreenWeek sotsiaalmeedias? Samuti saate Brüsseli konverentsi jälgida interneti vahendusel.