Looduse häll

Bioloogiline mitmekesisus on elu mitmekesisus Maal. See elusolendite võrgustik on looduse süda, mis puhastab joogivett, tolmeldab põllukultuure, puhastab hingatavat õhku, reguleerib kliimat, hoiab mulla viljakana, kasvatab ravimeid ja on nurgakiviks paljudele tööstustele.

Sellest hooimata kaotame loodust rohkem kui kunagi varem

Kõik teadlased nõustuvad sellega, et kaotame loodust kiiremini kui kunagi varem kõigis maailma osades. See kaotus on tihedalt seotud kliimamuutusega ja on osa üldisest ökoloogilisest kriisist. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tagajärgi on juba tunda ja need süvenevad, kui jätkame endisel viisil.

Kas teadsid?

 • Inimtegevus on tänapäevaks märkimisväärselt muutnud kolme neljandikku maismaast ja kahte kolmandikku merekeskkonnast.
 • 90% bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kõigist kasvuhoonegaaside heitkogustest poolte põhjustajaks on kaevandamine ning materjalide töötlemine, kütused ja toit.
 • Meie iga-aastase nõudluse täitmiseks oleks nüüd vaja 1,6 Maad.

Miks bioloogiline mitmekesisus siis väheneb?

Elupaikade hävimine, ülemäärane ekspluateerimine, kliimamuutus, reostus ja invasiivsed võõrliigid süvendavad bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Peamine põhjus on siiski mittesäästlik inimtegevus. Meie nõudlus uute ressursside järele põhjustab metsade hävitamist, maakasutuse muutumist ja looduslike elupaikade hävimist kogu maailmas.  

Euroopas on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamine põhjus maakasutuse muutumine. Põllumajandus- ja metsandustegevus on muutunud intensiivsemaks, kusjuures kasutatakse rohkem keemilisi lisandeid, jäetakse vähem ruumi põldude vahele ning kasvatatakse vähem mitmekesiseid põllukultuure. Mitmekesisuse puudumine tähendab näiteks palju vähem putukaid ja seega vähem linde.

Linnad ja asumid on samuti tohutult laienenud, jättes loodusele vähem ruumi. Seega kui põllumaa ja linnaalade areng ei jäta loodusele ruumi, on tulemuseks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Kas see on siis tõesti oluline?

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on ühiskonnale ja majandusele ohtlik. See on …

 • äriprobleem, sest tööstus vajab looduskapitali ressursse;
 • julgeolekuprobleem, sest loodusvarade kadu, eriti arengumaades, võib põhjustada konflikte;
 • kliimaprobleem, sest looduslike elupaikade hävimine kiirendab globaalset soojenemist;
 • toidu tagamise probleem, sest tolmeldajatel on meie toidusüsteemis tähtis osa;
 • eetiline probleem, sest bioloogilise mitmekesisuse vähenemine mõjub halvasti kõige vaesematele, suurendades ebavõrdsust veelgi rohkem;
 • põlvkondadevaheline probleem, sest röövime oma järeltulijatelt elutähtsaid ressursse;
 • moraalne probleem, sest me ei tohiks hävitada elavat planeeti,
 • tervishoiu probleem, sest loodus parandab õhu kvaliteeti, vähendab kokkupuudet saasteainetega ning jahutab meie linnasid.

Kas teadsid?

 • Rannikualadel asuvate elupaikade hävimise ning kaitsealade kadumise tõttu ähvardab juba praegu kuni 300 miljonit inimest suurenenud üleujutuste ja orkaanide oht
Mida sa teha saad?
Generic placeholder image

Kuidas saame kadu peatada?

Teadlaste sõnul on järgmised kümme aastat kriitilised. Peame tegema oma eluviisis põhjalikke muutusi – energiasüsteemist ja maakasutusest hoonete, linnade, transpordi ning toiduni –, et vähendada 2050. aastaks või varemaks heitkogused peaaegu nullilähedaseks. Euroopa roheline kokkulepe on ELi reaktsioon sellele kriisile.


Enamik vajalikke tehnoloogilahendusi on juba olemas, kuid peame neid rohkem kasutama. Peame need kiiresti kasutusele võtma, kasutama keskkonnasäästlikumaid energiaallikaid, vähendama metsade raadamist, majandama maad paremini ja rakendama jätkusuutlikke põllumajanduspõhimõtteid. Rohkem ettevõtteid peavad mõistma, et toidu, looduslike kiudude ja ehitusmaterjalide saamisel sõltuvad nad loodusvaradest. Nad peavad kasutusele võtma tarbimis- ja tootmismudelid, mis toetaksid bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ning säästvat kasutamist.

Mida teeb Euroopa probleemi lahendamiseks?

Uue rohelise kokkuleppe raames pühendub Euroopa põhjalikult kolmele uue bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärgile: bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine edasise kahju eest, kannatatud kahjude parandamine ja tagamine, et bioloogilisele mitmekesisusele tähelepanu pööramine oleks kõigi teiste asjakohaste poliitikate keskmes.

Rahvusvaheliselt on EL bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja loodusvarade säästva kasutamise suur toetaja. Ühendus pühendab aastas rohkem kui 350 miljonit eurot arengumaade bioloogilisele mitmekesisusele programmide kaudu, mis keskenduvad vahetult bioloogilisele mitmekesisusele, ja programmide kaudu, mis rõhutavad bioloogilise mitmekesisuse tähtsust teistes sektorites. Näiteks 2018. aastal rahastas EL 27 riigi 66 kaitseala Sahara-taguses Aafrikas.

Euroopa soovib, et maailma liidrid lepiksid 2021. aasta kevadel Hiinas Kunmingis kokku bioloogilise mitmekesisuse kaitse lõppeesmärgid. See on võrdväärne Pariisi 1,5° eesmärgiga. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 15. kohtumisel (CBD COP 15) vaadatakse läbi edusammud maailma praeguse bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisel ja seatakse kõrgemaid ambitsioone järgmise kümne aasta jaoks.

Generic placeholder image

Mida mina teha saan?


Kodanikud

Ettevõtted

Paljud ettevõtted tunnistavad nüüd, et oluline on hinnata oma mõju loodusele, olla selle eest vastutav ja teadvustada sõltuvust looduskapitalist ning ökosüsteemiteenustest. Nad mõistavad, kuidas see aitab hinnata finantsriske ja varustada ennast 21. sajandi põhjaliku jätkusuutlikkuse mõõdustikuga.

Eelised ettevõtetele:

 • ärimudelite pikaajaline elujõulisus;
 • kulude kokkuhoid;
 • tegevustõhususe suurendamine;
 • turuosa suurendamine;
 • juurdepääs uutele turgudele, toodetele ja teenustele;
 • prognoositavad ja stabiilsed tarneahelad ning  
 • paremad suhted sidusrühmade ja klientidega.

Euroopa finantsliidrid arendavad meetodeid, millega mõõta mõju portfelli tasandil.

Rohkem ettevõtteid peavad kasutusele võtma tarbimis- ja tootmismudelid, mis toetaksid bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ning säästvat kasutamist. Bioloogilise mitmekesisusega arvestav lähenemine tõstab klientide silmis firma mainet ja loob uusi ärivõimalusi kõigile.

Liitu äri ja bioloogilise mitmekesisuse platvormiga ning õpi nende kogemusest: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Linnad

Osale ELi rohelisel nädalal!

Septembri keskpaigast oktoobrini toimub kogu Euroopas palju üritusi. Vaadeldakse looduse ja bioloogilise mitmekesisuse eri probleeme.

Ürituste käigus on võimalik vahetada mõtteid, omandada uusi teadmisi ja avaldada arvamust probleemide kohta, mis on sulle olulised. Miks mitte võtta osa sinu lähedal toimuvast üritusest või jälgida sotsiaalmeedias teemaviidet #EUGreenWeek?

Samuti saad jälgida Brüsseli konverentsi veebiülekande kaudu.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.