ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

  • 19 Οκτωβρίου Εναρκτήρια εκδήλωση Λισαβόνα - Πορτογαλία
  • 20 — 22 Οκτωβρίου Διάσκεψη υψηλού επιπέδου Βρυξέλλες - Βέλγιο
  • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος Εκδηλώσεις συνεργατών σε όλη την Ευρώπη

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ για το 2020 έχει πλέον προγραμματιστεί για τις 19-22 Οκτωβρίου 2020, με θέμα τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Μετά την έγκριση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 τον Μάιο, η Πράσινη Εβδομάδα θα αναδείξει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιοποικιλότητα στην κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην υποστήριξη και την τόνωση της ανάκαμψης σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Η νέα στρατηγική δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ανάκαμψη είναι ευκαιρία για μια νέα αρχή, γνωρίζοντας ότι η μετασχηματιστική αλλαγή είναι δυνατή. Είναι ευκαιρία να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη φύση, να αλλάξουμε τις δραστηριότητες που επιφέρουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και την ευρύτερη οικολογική κρίση και να σταθμίσουμε τις επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία μας. Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, δίνοντάς της χώρο να ανακάμψει και να ευδοκιμήσει.

Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα θα αποτελέσει επίσης ορόσημο στην πορεία προς τη διάσκεψη των μερών (COP 15) της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί πλέον για το 2021, στο πλαίσιο της οποίας οι παγκόσμιοι ηγέτες θα εγκρίνουν ένα 10ετές σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα — μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τους ανθρώπους και τη φύση.