EN NY START

FOR MENNESKER OG NATUR

  • 19. oktober Åbningsevent Lissabon - Portugal
  • 20.-22. oktober Højniveaukonference Bruxelles - Belgien
  • September-oktober Partnerevents rundt om i Europa

EU's Grønne uge 2020 med temaet natur og biodiversitet vil efter planen nu finde sted den 19.-22. oktober 2020. I forlængelse af vedtagelsen af EU's nye biodiversitetsstrategi for 2030 i maj vil der i forbindelse med Den Grønne Uge blive sat fokus på det bidrag, biodiversiteten kan yde til samfundet og økonomien, og den rolle, den kan spille med hensyn til at støtte og stimulere genopretningen efter pandemien ved at skabe jobs og bæredygtig vækst. Den nye strategi viser, at genopretningen giver mulighed for en ny start, fordi den vidner om, at gennemgribende forandringer er mulige. Det er en chance for at tage vores forhold til naturen op til fornyet overvejelse, ændre de aktiviteter, der fører til tab af biodiversitet og den økologiske krise mere generelt, og afveje konsekvenserne for økonomien og samfundet. I forbindelse med EU's Grønne Uge vil det blive undersøgt, hvordan EU's politikker såsom den europæiske grønne pagt kan bidrage til at beskytte og genoprette naturen ved at give den plads til at komme på fode igen og blomstre op.

Dette års Grønne Uge udgør også en milepæl på vejen mod partskonferencen (COP 15) om konventionen om den biologiske mangfoldighed, der nu er blevet rykket til 2021, hvor verdens ledere skal vedtage en 10-årig handlingsplan for biodiversitet — en ny global aftale for mennesker og natur.