Hvad er Statusrapport om implenteringen af miljølovgivning?

For EU-borgere er beskyttelsen af miljøet af afgørende betydning. Den Europæiske Union har nogle af verdens mest ambitiøse regler for og politikker omkring miljøbeskyttelse. Men en tilfyldestgørende implementering forbliver en betydelig grund til bekymring for unionen.

I April 2019 fremlagde Europa-Kommissionen et sæt statusrapporter om implementeringen af miljølovgivningen i Europa: Environmental Implementation Review.

Formålet med Environmental Implementation Review er at give et informeret billede af, hvor de enkelte medlemsstater står og identificere deres væsentligste mangler med hensyn til at implementere EUs miljølovgivning, så vel som at anbefale støtteforanstaltninger og give hjælp til de medlemsstater der er bagefter i henseende til implementering, specifikt gennem peer-to-peer værktøjet for teknisk assistance.

EIR er designet som en vedvarende analyse-, dialog- og samarbejdsproces, der har til formål at forbedre implementeringen af eksisterende EU miljøpolitik og -lovgivning i alle medlemsstater, ledsaget af landestatusrapporter hvert andet år samt strukturerede dialoger med medlemsstater.

Landerapporterne giver merværdi for borgere og civilsamfundsorganisationer i de respektive lande: de giver en omfattende oversigt over situationen i hvert enkelt land og gør det også muligt at sammenligne præstation, identificere generelle udfordringer og dele bedste praksis.

EIR er en rimelig god informationskilde, der gør det muligt for borgerne at presse på for at få en bedre implementering af miljølovgivningen.

For EU-borgere er beskyttelsen af miljøet af afgørende betydning. Den Europæiske Union har nogle af verdens mest ambitiøse regler for og politikker omkring miljøbeskyttelse. Men en tilfyldestgørende implementering forbliver en betydelig grund til bekymring for unionen.

I April 2019 fremlagde Europa-Kommissionen et sæt statusrapporter om implementeringen af miljølovgivningen i Europa: Environmental Implementation Review.

Formålet med Environmental Implementation Review er at give et informeret billede af, hvor de enkelte medlemsstater står og identificere deres væsentligste mangler med hensyn til at implementere EUs miljølovgivning, så vel som at anbefale støtteforanstaltninger og give hjælp til de medlemsstater der er bagefter i henseende til implementering, specifikt gennem peer-to-peer værktøjet for teknisk assistance.

EIR er designet som en vedvarende analyse-, dialog- og samarbejdsproces, der har til formål at forbedre implementeringen af eksisterende EU miljøpolitik og -lovgivning i alle medlemsstater, ledsaget af landestatusrapporter hvert andet år samt strukturerede dialoger med medlemsstater.

Landerapporterne giver merværdi for borgere og civilsamfundsorganisationer i de respektive lande: de giver en omfattende oversigt over situationen i hvert enkelt land og gør det også muligt at sammenligne præstation, identificere generelle udfordringer og dele bedste praksis.

EIR er en rimelig god informationskilde, der gør det muligt for borgerne at presse på for at få en bedre implementering af miljølovgivningen.

For EU-borgere er beskyttelsen af miljøet af afgørende betydning. Den Europæiske Union har nogle af verdens mest ambitiøse regler for og politikker omkring miljøbeskyttelse. Men en tilfyldestgørende implementering forbliver en betydelig grund til bekymring for unionen.

I April 2019 fremlagde Europa-Kommissionen et sæt statusrapporter om implementeringen af miljølovgivningen i Europa: Environmental Implementation Review.

Formålet med Environmental Implementation Review er at give et informeret billede af, hvor de enkelte medlemsstater står og identificere deres væsentligste mangler med hensyn til at implementere EUs miljølovgivning, så vel som at anbefale støtteforanstaltninger og give hjælp til de medlemsstater der er bagefter i henseende til implementering, specifikt gennem peer-to-peer værktøjet for teknisk assistance.

EIR er designet som en vedvarende analyse-, dialog- og samarbejdsproces, der har til formål at forbedre implementeringen af eksisterende EU miljøpolitik og -lovgivning i alle medlemsstater, ledsaget af landestatusrapporter hvert andet år samt strukturerede dialoger med medlemsstater.

Landerapporterne giver merværdi for borgere og civilsamfundsorganisationer i de respektive lande: de giver en omfattende oversigt over situationen i hvert enkelt land og gør det også muligt at sammenligne præstation, identificere generelle udfordringer og dele bedste praksis.

EIR er en rimelig god informationskilde, der gør det muligt for borgerne at presse på for at få en bedre implementering af miljølovgivningen.

Image

Hvad kan du, som borger, gøre?

Hvad kan du, som borger, gøre?

Undersøg situationen i dit eget land

Yderligere information

Hvad kan du, som borger, gøre?

Er der noget, der bekymrer dig?

Spil en aktiv rolle, rapporter det. Kontakt først de nationale myndigheder. I de fleste tilfælde er de bedst placeret til at løse problemet. Yderligere information

Du kan også klage direkte på EU niveau, hvis du er sikker på, at EU- lovgivningen er blevet overtrådt. Yderligere information

Før du klager, skal du tjekke, hvor EU allerede tager affære, da det er muligt, at din sag allerede er blevet taget op til behandling. Yderligere information

Hvad kan du, som borger, gøre?

Deltag i EU Grøn Uge!

Adskillige events rundt omkring i Europa vil finde sted mellem april og juni. De vil se på forskellige udfordringer i forbindelse med implementeringen af EU-miljølovgivning i forskellige sektorer, de fordele, som korrekt implementering kan bringe til både økonomien og samfundet, og hvordan man kan motivere alle aktorer, inklusive borgerne, til at tage initiativet. Til disse events får du lejlighed til at udveksle meninger, og lære og udtale dig om spørgsmål, der ligger dig på hjerte. Hvorfor ikke deltage i en event i nærheden af dig eller vær med i #EUGreenWeek i sociale medier? Du kan også følge Bruxelles-Konferencen via webstreaming.