Naturen har betydning

Biodiversitet er det mangfoldige liv på Jorden. Dette diverse mylder af liv er naturens hjerte. Det renser vandet, som vi drikker, det bestøver vores afgrøder, renser luften, som vi indånder, regulerer klimaet, gør jorden frugtbar, giver os medicin og leverer mange af industriens grundlæggende byggesten.

Og dog taber vi biologisk mangfoldighed med større hast end nogensinde før

Alle videnskabsfolk er enige — vi presser naturen og mister dyre- og plantearter i alle dele af verden og med større hast end nogensinde før. Dette tab er tæt forbundet med klimaforandringer, og det er en del af en generel økologisk krise. Vi lider allerede under virkningerne af dette tab af biodiversitet, og det bliver værre, hvis trenden fortsætter.

Vidste du?

 • Menneskelige aktiviteter har nu, i betydelig grad, ændret tre fjerdedele af det landbaserede miljø og to tredjedele af havmiljøet.
 • Udvinding og processering af materialer, brændstoffer og fødevarer er baggrundsårsagen til 90 % af tabet af biodiversitet og halvdelen af alle drivhusgasemissioner.
 • Det kræver nu 1,6 Jorde at opfylde de krav, som vi stiller til naturen hvert år.

Så hvorfor taber vi biodiversitet?

Tab af levesteder, overudnyttelse af ressourcer, klimaforandringer, forurening og invasive fremmede arter bidrager altsammen til tabet af biodiversitet. Men den underliggende årsag er ubæredygtige menneskelige aktiviteter. Det er vores krav om nye ressourcer, der driver skovrydning, ændrer landbrugsmønstre og ødelægger naturlige levesteder over hele verden.

I Europa er hovedårsagen til tabet af biodiversitet en ændring af landanvendelse. Landbrug og skovbrug er blevet mere intensiv, med flere kemiske additiver, færre naturområder mellem markerne og færre afgrødesorter. Dette tab af diversitet betyder for eksempel færre og færre insekter, hvilket igen betyder færre fugle.

Byer og urbane områder er også vokset enormt, hvilket betyder mindre plads til naturen. Og når landbrugsjord og urban udvikling ikke gør plads til naturen, så er resultatet tab af biodiversitet.

Men har det egentlig nogen betydning?

Tab af biodiversitet er farligt for vores samfund og vores økonomi. Det er ...

 • et forretningsspørgsmål, da naturlig kapital leverer vigtige ressourcer til industrien
 • et sikkerhedsspørgsmål, da tab af naturlige ressourcer, især i udviklingslandene, kan føre til konflikt
 • et klimaspørgsmål, da ødelæggelse af naturlige levesteder fremskynder global opvarmning
 • et spørgsmål om fødevaresikkerhed, da bestøvning spiller en vigtig rolle i vores fødevaresystem
 • et etisk spørgsmål, da tab af biodiversitet rammer de fattigste mest, hvilket forværrer uligheden
 • et generationsmæssigt spørgsmål, da vi frarøver vores efterkommere en livsvigtig ressource
 • et moralsk spørgsmål, da vi ikke bør tilintetgøre en levende planet
 • et sundhedsspørgsmål, da naturen forbedrer luftkvalitet, reducerer udsættelse for forurenende stoffer og afkøler vores byer.

Vidste du?

 • Op til 300 millioner mennesker står allerede over for en større risiko for oversvømmelser og orkaner på grund af tabet af beskyttelse og levesteder ved kysten
Hvad kan du gøre?
Generic placeholder image

Hvordan kan vi standse dette tab?

Videnskabsfolkene siger, at de næste ti år er kritiske. Reduktionen af netto-emissioner til næsten nul inden 2050, eller tidligere, kræver skelsættende transformationer af vores levemåde, fra vores energisystem og den måde vi bruger jordarealer på, til bygninger, byer, transport og fødevarer. Den europæiske Green Deal er EU’s svar på denne krise.

Størstedelen af de nødvendige teknologier eksisterer allerede, men vi skal bruge dem i meget bredere grad. Det er nødvendigt at implementere dem hurtigt, bruge renere energikilder, reducere skovrydning, styre jordbrug bedre og skifte til bæredygtigt landbrug. Det er nødvendigt, at flere virksomheder bliver klar over, at de er afhængige af naturlige ressourcer til føde, spindestoffer og byggematerialer. De skal implementere modeller for forbrug og produktion, der støtter bevarelsen og en bæredygtig anvendelse af biodiversiteten.

Hvad gør Europa for at løse problemet?

Som en del af den nye Green Deal har Europa forpligtet sig til tre prioriteter i en ny biodiversitetsstrategi: beskytte biodiversiteten mod yderligere skade, genoprette skade, der allerede er sket og sikre, at bevarelse af biodiversiteten er et væsentligt led i alle andre relevante politikområder.

Internationalt er EU en af de vigtigste forkæmpere for biodiversitetsbeskyttelse og bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer. EU bruger over 350 mio. EUR om året til biodiversitet i udviklingslandene via programmer, der fokuserer direkte på biodiversitet og programmer, der går ud på at etablere biodiversitet i andre sektorer. I 2018 finansierede EU for eksempel 66 beskyttede områder i 27 lande i Subsaharisk Afrika.

Europa arbejder hen imod, at verdens ledere når til enighed på konferencen i foråret 2021 i Kunming i Kina om et overordnet mål om at beskytte biodiversiteten. Dette vil være modstykket til Paris 1,5 gradersmålet. Dette 15. møde i konventionen om biodiversitet (CBD COP 15) vil evaluere fremskridt mod verdens aktuelle biodiversitetsmål og hæve ambitionsniveauet for de næste ti år.

Generic placeholder image

Hvad kan jeg gøre?


Borgere

Virksomheder

Mange virksomheder erkender nu, at det er vigtigt, at de vurderer, evaluerer og står til regnskab for deres virkning og deres afhængighed af naturlig kapital og økosystem-services. De forstår, at dette kan hjælpe dem med at vurdere finansiel risiko og udstyre dem med en omfattende bæredygtighedsanalyse for det 21. århundrede.

Fordelene for virksomhederne inkluderer:

 • langtids-levedygtighed for deres forretningsmodeller
 • omkostningsbesparelser
 • øget driftseffektivitet
 • øget markedsandel
 • adgang til nye markeder, produkter og services
 • forudsigelige og stabile forsyningskæder, og
 • bedre forhold til interessenter og kunder.

Europæiske finansielle frontløbere udvikler metodologier, der måler deres virkninger på et porteføljeniveau.

Flere virksomheder bør indføre forbrugs- og produktionsmodeller, der støtter bevarelse og bæredygtig anvendelse af biodiversitet. En biodiversitetsvenlig fremgangsmåde vil generere goodwill hos kunderne og bringe nye kommercielle muligheder for alle.

Deltag i forretnings- og biodiversitetsplatformen og lær af deres erfaring: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Byer

Deltag i EU Green Week!

Fra midten af september til oktober vil der blive afholdt talrige arrangementer i hele Europa. Eventene vil se på forskellige udfordringer relateret til natur og biodiversitet.

Disse events vil give dig lejlighed til at udveksle synspunkter, at lære noget og give din mening om spørgsmål, der er vigtige for dig. Hvorfor ikke deltage i en event i nærheden af dig eller deltag i #EUGreenWeek på sociale medier?

Du kan også følge Bruxelleskonferencen via webstreaming.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.