Formålet med EU's Grøn Uge er at finde måder, hvorpå EU hjælper byer med at blive bedre steder at bo og arbejde. Den vil fremvise politisk udvikling på områder som luftkvalitet, støj, natur og biodiversitet, affalds- og vandhåndtering. Den vil øge kendskabet til deltagerbaserede tilgange til byudvikling, netværksordninger og værktøjer til at dele bedste praksis. Den vil støtte måder, hvorpå lokale myndigheder og borgere sammen kan skabe en vision for en bæredygtig fremtid.

Ugen åbner officielt 21/5 i Utrecht (Nederlandene) og den afsluttes 25/5 i Madrid (Spanien). EU's ministertopmøde om grønne byer bliver afholdt i Bruxelles den 22-24/5.

Derudover er der mange andre spændende arrangementer på programmet fra slutningen af april til midt i maj. De er alle tilrettelagt af samarbejdspartnere over hele Europa. Se, hvad der sker i nærheden af dig, se livestreaming , og deltag i samtalerne på de sociale medier med #EUGreenWeek!