NOVÝ ZAČÁTEK

RO LIDSTVO I PŘÍRODU

  • 19. října Zahájení Lisabon - Portugalsko
  • 20.–22. října Konference na vysoké úrovni Brusel - Belgie
  • Září–říjen Partnerské akce po celé Evropě

Zelený týden EU 2020 je nyní naplánován na 19.–22. října 2020 a jeho tématem je příroda a biologická rozmanitost. Poté, co byla v květnu přijata nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, bude Zelený týden zdůrazňovat přínos, který může mít biologická rozmanitost pro společnost a hospodářství, a úlohu, kterou může sehrát v podpoře a ve stimulaci obnovy v postpandemickém světě při vytváření pracovních míst a udržitelném růstu. Nová strategie ukazuje, že obnova je příležitostí začít znovu s vědomím, že transformační změna je možná. Je to šance přehodnotit náš vztah k přírodě, změnit činnosti, které vedou k úbytku biologické rozmanitosti a k širší ekologické krizi, a zvážit důsledky pro naše hospodářství a společnost. Zelený týden EU se zaměří na to, jak mohou politiky EU, např. Zelená dohoda pro Evropu, pomoci při ochraně a obnově přírody, aby získala prostor pro regeneraci a mohla prosperovat.


Letošní Zelený týden bude rovněž milníkem na cestě ke konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), která je nyní plánována na rok 2021 a na níž světoví lídři přijmou 10letý akční plán pro biologickou rozmanitost – novou celosvětovou dohodu pro lidi a přírodu.