Co je Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí?

Občané EU považují ochranu životního prostředí za zásadně důležitou. Evropská unie má některé z nejambicióznějších pravidel a politik ochrany životního prostředí ve světě. Nicméně hlavním důvodem obav společnosti zůstává jejich řádné naplňování.

V dubnu 2019 Evropská komise zveřejnila soubor zpráv o stavu naplňování právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě: Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

Účelem Přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (EIR) je poskytnout informovaný obraz o tom, jak si stojí každá členská země, identifikovat jejich hlavní nedostatky při provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, doporučit prioritní nápravné akce a poskytnout podporu členským zemím, které v jejich provádění zaostávají, zejména prostřednictvím peer-to-peer nástroje pro poskytování technické podpory.

EIR je koncipován jako kontinuální proces analýzy, dialogu a spolupráce s cílem zlepšit implementaci stávající politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí ve všech členských zemích, který každé dva roky vyvrcholí vydáním zpráv o jednotlivých zemích a strukturovanými dialogy s členskými zeměmi.

Zprávy o jednotlivých členských zemích jsou přidanou hodnotou pro občany a organizace občanské společnosti v příslušných zemích: poskytují komplexní přehled o situaci v každé zemi a umožňují taktéž porovnávat výkonnost, identifikovat společné výzvy a sdílet osvědčené postupy.

EIR je spravedlivým zdrojem informací, který občanům umožňuje prosazovat lepší provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Občané EU považují ochranu životního prostředí za zásadně důležitou. Evropská unie má některé z nejambicióznějších pravidel a politik ochrany životního prostředí ve světě. Nicméně hlavním důvodem obav společnosti zůstává jejich řádné naplňování.

V dubnu 2019 Evropská komise zveřejnila soubor zpráv o stavu naplňování právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě: Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

Účelem Přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (EIR) je poskytnout informovaný obraz o tom, jak si stojí každá členská země, identifikovat jejich hlavní nedostatky při provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, doporučit prioritní nápravné akce a poskytnout podporu členským zemím, které v jejich provádění zaostávají, zejména prostřednictvím peer-to-peer nástroje pro poskytování technické podpory.

EIR je koncipován jako kontinuální proces analýzy, dialogu a spolupráce s cílem zlepšit implementaci stávající politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí ve všech členských zemích, který každé dva roky vyvrcholí vydáním zpráv o jednotlivých zemích a strukturovanými dialogy s členskými zeměmi.

Zprávy o jednotlivých členských zemích jsou přidanou hodnotou pro občany a organizace občanské společnosti v příslušných zemích: poskytují komplexní přehled o situaci v každé zemi a umožňují taktéž porovnávat výkonnost, identifikovat společné výzvy a sdílet osvědčené postupy.

EIR je spravedlivým zdrojem informací, který občanům umožňuje prosazovat lepší provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Občané EU považují ochranu životního prostředí za zásadně důležitou. Evropská unie má některé z nejambicióznějších pravidel a politik ochrany životního prostředí ve světě. Nicméně hlavním důvodem obav společnosti zůstává jejich řádné naplňování.

V dubnu 2019 Evropská komise zveřejnila soubor zpráv o stavu naplňování právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě: Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

Účelem Přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (EIR) je poskytnout informovaný obraz o tom, jak si stojí každá členská země, identifikovat jejich hlavní nedostatky při provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, doporučit prioritní nápravné akce a poskytnout podporu členským zemím, které v jejich provádění zaostávají, zejména prostřednictvím peer-to-peer nástroje pro poskytování technické podpory.

EIR je koncipován jako kontinuální proces analýzy, dialogu a spolupráce s cílem zlepšit implementaci stávající politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí ve všech členských zemích, který každé dva roky vyvrcholí vydáním zpráv o jednotlivých zemích a strukturovanými dialogy s členskými zeměmi.

Zprávy o jednotlivých členských zemích jsou přidanou hodnotou pro občany a organizace občanské společnosti v příslušných zemích: poskytují komplexní přehled o situaci v každé zemi a umožňují taktéž porovnávat výkonnost, identifikovat společné výzvy a sdílet osvědčené postupy.

EIR je spravedlivým zdrojem informací, který občanům umožňuje prosazovat lepší provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Image

Co můžete udělat jako občan?

Co můžete udělat jako občan?

Seznamte se s informacemi o situaci ve vaší zemi

Více informací

Co můžete udělat jako občan?

Znepokojuje vás něco?

Buďte aktivní a oznamte to. Nejprve kontaktujte národní orgány, ve většině případů je to nejvhodnější místo pro vyřešení vámi zjištěných problémů. Více informací

V případě, kdy jste si jisti, že dochází k porušování právních předpisů EU, si také můžete ztěžovat přímo na úrovni EU. Více informací

Předtím, než to uděláte, zkontrolujte, ve kterých oblastech již EU podniká nějaké kroky, možná, že se již vaším problémem zabývá. Více informací

Co můžete udělat jako občan?

Zúčastněte se Zeleného týdne EU!

V období od dubna do června se bude po celé Evropě pořádat řada událostí. Budou se zabývat různými výzvami souvisejícími s uplatňováním právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v různých odvětvích, výhodami, které může jejich správné naplňování přinést jak hospodářství, tak i společnosti, a způsoby, jakými lze motivovat všechny aktéry, včetně občanů, k převzetí iniciativy. Tyto akce vám poskytnou příležitost k výměně názorů a umožní vám seznámit se a vyjádřit se k problémům, které jsou pro vás důležité. Proč byste se nemohli zúčastnit některé akce ve vašem okolí nebo se zapojit do diskuze #EUGreenWeek na sociálních sítích? Bruselskou konferenci můžete taktéž sledovat prostřednictvím internetového vysílání.