EC Logo

NULOVÉ
ZNEČIŠTĚNÍ

pro zdravější lidi a planetu

Znečištění postihuje všechny – prostřednictvím vzduchu, který dýcháme, vody, kterou pijeme, i země, která nám dává jídlo. Jedná se o největší ekologickou příčinu celé řady duševních a tělesných chorob a předčasných úmrtí, zejména u dětí, osob s určitými zdravotními problémy a starších osob. Znečištění však nepostihuje všechny stejně. Lidé, kteří žijí ve znevýhodněných lokalitách, velmi často žijí v blízkosti kontaminovaných míst či v oblastech s velmi hustým dopravním provozem. Znečištění je také jedním z hlavních důvodů ztráty biodiverzity. Snižuje schopnost ekosystémů zajišťovat funkce, jako je ukládání oxidu uhličitého a dekontaminace.

Dá se mu však předcházet. Akční plán EU pro nulové znečištění je klíčovou akcí Zelené dohody pro Evropu naplánovaný na jaro 2021. Bude přispívat k utváření prostředí bez toxických látek v celé EU prostřednictvím lepšího sledování, hlášení, prevence a nápravy znečištění ovzduší, vody, půdy a spotřebního zboží.
Rovněž podpoří hospodářskou obnovu po pandemii onemocnění COVID-19 díky nové tvorbě udržitelnější ekonomiky EU, pracovních příležitostí a snižování sociálních nerovností. Plánu pro nulové znečištění bude věnován evropský Zelený týden 2021. Ten se zaměří také na další relevantní iniciativy Zelené dohody pro Evropu, jako jsou iniciativy v oblasti klimatu, nadcházející strategie v oblasti chemických látek, jakož i iniciativy v oblasti energetiky, průmyslu, mobility, zemědělství, rybolovu, zdraví a biodiverzity.

Zelený týden EU 2021 bude pro zúčastněné strany a občany příležitostí k diskuzi o tom, jak můžeme společně pracovat na uskutečnění ambice nulového znečištění a životního prostředí bez toxických látek.

 

Máte nějaké dotazy?
Napište ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu