Young Artists

Competition Canvas Logo

Замърсяването засяга всеки един от нас. Младото поколение обаче е това, което ще живее утре с последиците от това как се отнасяме към околната среда днес. Искаме да дадем на това поколение възможност да каже как гледа на екологичните проблеми в света, в който живее, независимо дали са местни или глобални. Искаме да дадем на децата платформа, за да си представят техния по-добър утрешен свят, свят без замърсяване, и да го изразят чрез изкуството.

Ето защо, преди тазгодишната Зелена седмица на ЕС, отправяме покана за участие с творба на тема „Моят свят без замърсяване“, като насърчаваме младите художници да покажат как може да изглежда един свят без замърсяване.